Politechnika Gdańska - strona 317

Kolokwium poprawkowe z wykładu

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: urządzenia do odwadniania, urządzenia do napowietrzania, projektowanie zbiornika wyrównawczego, potrzeba sferowania sieci wodociągowej, uzbrojenie regulujące przepływ wody w sieci wodociągowej, podstawowe fazy budowy komputerowego modelu przepływó...

Czy komandytariusz może reprezentować spółkę-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

Czy komandytariusz może reprezentować spółkę? Komandytariusze mogą reprezentować spółkę tylko, gdy uzyskają specjalne pełnomocnictwo. Forma spółki komandytowej jest bardzo częstym rozwiązaniem stosowanym w gospodarce rynkowej w określonych...

Etapy budowy macierzy producenta

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

ETAPY BUDOWY MACIERZY PRODUCENTA Przeprowadzenie analizy łańcucha kosztów dla poszczególnych obszarów działania Uzgodnienie definicji segmentu rynku Identyfikacja kluczowych cech konkurencyjności operacyjnej i systemowej Ocena konkurencyjności firmy w porównaniu z konkurencyjnością jej głównych ...

Egzamin z hydrauliki

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

A  1) pojęcie ruchu krytycznego  2) równanie zachowania masy dla przepływu podłuznego  3) przystawki  4) zasady doboru pomp  5) przebieg lini cisnienia w korycie otwartym  6) charakterystyka osrodka porowatego    ...

Hydraulika - egzamin z przedmiotu

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

C    1) klasyfikacja przepływów podłuznych.  2) równanie bernoulliego ze stratami  3) przelewy swobodne i zatopione  4) straty energi w rurociagach  5) przepływy nieustalone w korytach otwartych  6) dopływ do rowu    ...

Egzamin z hydrauliki - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • Hydraulika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

1. techniczne kategorie strumieni podłużnych 2. równanie bernuliego ze stratami 3. przelewy swobodne i zatopione 4. straty energii w rurociągach 5. przepływy nieustalone w korytach otwartych 6. dopływ wody do rowu ...

Opracowane pytania - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia i hydrogeologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 602

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak: wody strefy afracji i saturacji, statyczne i dynamiczne zasoby wód podziemnych, zasoby hydrogeologiczne i ich podział, schemat Hantusha i Boultona, cel infiltracji...

Rentowności, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Rentowności Sprzedaż netto to sprzedaż bez uwzględnienia podatku VAT a zysk netto to zysk brutto pomniejszony o podatek. 2. Sprawności działania przedsiębiorstwa 3. Płynności w przedsiębiorstwie 4. Zadłużenia przedsiębiorstwa 5. Rynku kapitałowego ...

Podział strategii ze względu na poziomy , omówienie.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

Podział strategii ze względu na poziomy I. Strategia - jedna strategia rozwojowa korporacji II. Strat. SJB SJB Strategicznych dla kolejnych jed. buduje Jednostek strategię Biznesu III. Strategie Funkcjonalne SF SF SF SF SF SF funkcje: marketingowa produkcyjna logistyczna finansowa ...