Polczkiewicz

Krzywe IS, LM IIsem

  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Polczkiewicz
  • Makroekonomia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2716

Krzywa LM Sytuacja na rynku pieniądza obrazuje zależność popytu na pieniądz i podaży pieniądza od stopy procentowej. Ustalona jest ceteris paribus (przy pozostałych warunkach ni...

Motywy IIsem

  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Polczkiewicz
  • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Motyw transakcyjny Pieniądz jest środkiem wymiany. Jest nam potrzebny do tego, żeby kupować dobra, które chcemy posiadać. Jednak nie otrzymujemy pieniędzy za każdym razem, kiedy chcemy coś kupić. Wpływy pojawiają się w innym czasie i z inną częstotliwością niż wydatki. (np. pensja jest najczęściej ...

Pieniądz IIsem

  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Polczkiewicz
  • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Pieniądz Pieniądz jest to powszechnie akceptowany środek wymiany, a więc towar, który można bez problemu w każdej sytuacji wymienić na inny lub zapłacić nim dług. Obecnie posługujemy się pieniądzem papierowym, albo jego elektronicznym zapisem. Wymiana bez zastosowania pieniądza (czyli