Podział i charakterystyka pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3227
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział i charakterystyka pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych-opracowanie - strona 1 Podział i charakterystyka pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podział i charakterystyka pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych.
Pompownie wodociągowe- na ujęciach wody, na stacjach uzdatniania wody, na sieci wodociągowej. Zadaniem ich jest utrzymanie wymaganego ciśnienia. Lokalizacja zależy od struktury układu, warunków hydraulicznych oraz ukształtowania terenu. Pompownia składa się z zbiornika czerpalnego, pomieszczenia pomp, pomocniczych urządzeń technicznych np. stacje transformatorowe, pomieszczeń socjalnych.
Pompownie kanalizacyjne - dzielimy na pompownie sieciowe i centralne. Sieciowe : pośrednie - położone w obrębie jednego układu wypłycanie kolektora; strefowe- podniesienie ścieków z układu położonego niżej, do położonego wyżej, stosuje się przy dużym zróżnicowaniu wysokościowym; rejonowe - budowane w razie rozszerzania się zlewni o nowe rejony. Pompownie centralne sytuuje się na głównym kolektorze u wylotu na oczyszczalnię w celu przepompownia ścieków z całego układu.
Współpraca pomp w pompowniach.
Zmianę wydajności lub wysokości podnoszenia pomp można uzyskać łącząc pompy szeregowo lub równolegle.
Współpraca szeregowa - połączenie przewodu tłocznego 1 pompy z przewodem ssawnym 2 pompy. Wydajność takiego układu jaka sama jak każdej s pomp osobno. Wysokość podnoszenia jest równa w przybliżeniu sumarycznej wysokości podnoszenia każdej z pomp.
Współpraca równoległa - połączenie przewodów tłocznych kilku pomp do wspólnego jednego przewodu. Wydajność takiego układu jest równa sumarycznej wydajności wszystkich pracujących pomp a wysokość podnoszenia są jednakowe. Rodzaje pomp stosowanych w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich podstawowe parametry pracy.
Parametry pomp - wysokość podnoszenia, wydajność, moc, sprawność, o prędkości obrotowej stałej i zmiennej z falownikiem.
Rodzaje pomp - wyporowe - praca polega na zasadzie różnicy ciśnienia przed a za elementem roboczym, zaliczamy do nich pompy tłokowe, śrubowe, ślimakowe, dawkujące.
Wirowe - ciecz o otrzymuje energię od wirnika powodującego wzrost ciśnienia zaliczamy do nich pompy odśrodkowe, helikoidalne, diagonalne i śmigłowe.
Specjalne - pneumatyczne (przepływ wymuszony przez powietrze) i strumieniowe (polega na wykorzystaniu obniżenia ciśnienia w wyniku wzrostu prędkości przepływu w zwężce)
Zużycie wody
Podstawową zasadą racjonalnego gospodarowania wodą w przemyśle jest szczegółowy
monitoring jej zużycia. Monitoring ten powinno prowadzić się w oparciu o odczyty z
wodomierzy zainstalowanych na każdym etapie produkcji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz