podstawy prawa - ćwiczenia (referat)

Nasza ocena:

4
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3388
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podstawy prawa - ćwiczenia (referat) - strona 1

Fragment notatki:

Tematem referatu rodzaje testamentów. Notatka zawiera 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: wymogi sporządzania testamentu, odwołanie testamentu, nieważność testamentu, otwarcie i ogłoszenie testamentu, rodzaje testamentów, testament holograficzny, testament notarialny, testament allograficzny, testament ustny, testament na polskim statku morskim lub powietrznym, testament wojskowy. Ponadto, notatka zawiera informacje na temat: kim są świadkowie testamentu, co oznacza treść testamentu, kim jest wykonawca testamentu, kim są spadkobiercy.

Wrocław, 25.01.2010r.
RODZAJE TESTAMENTÓW
Ćwiczenia z podstaw prawa pod kierunkiem Dr. Krzysztofa Zymonika
I. Wstęp II. Wymogi sporządzania testamentu III. Odwołanie testamentu IV. Nieważność testamentu V. Otwarcie i ogłoszenie testamentu VI. Rodzaje testamentów VII. Świadkowie testamentu VIII. Treść testamentu IX. Wykonawca testamentu X. Spadkobiercy XI. Podsumowanie XII. Załączniki: XIII. Literatura: I. Wstęp
Tematem mojej pracy są rodzaje testamentów. Jednak ograniczenie się tylko do podania informacji dotyczących w/w zagadnienia może znacznie uprościć wyobrażenie dotyczące całego procesu związanego z dziedziczeniem testamentowym. Dlatego uważam za konieczne przedstawienie informacji związanych ze sporządzaniem i treścią testamentu, powołaniem świadków oraz ułatwiających zrozumienie sytuacji prawnej spadkobierców. Zacznę od przybliżenia pojęcia testament.
Większość doktryn prawnych wskazuje na dwoistość określenia testament: jako dokument, w którym zawarte zostaje oświadczenie woli testatora i jako czynność prawną pozwalającą uregulować sytuację prawnego majątku należącego do osoby fizycznej na wypadek śmierci. Przepisy Kodeksu Cywilnego charakteryzują testament jako czynność prawną posiadającą następujące cechy: mortis causa (art. 941 Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.), odwołalność (art. 943 Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.), jednostronność i ściśle osobisty charakter (art.944 § 1. Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. § 2. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.) oraz poddanie wymogom formalnym. Wynikają z tego następujące konsekwencje:
testament nie wywołuje skutków prawnych w chwili sporządzenia
testator może w każdej chwili zmienić lub odwołać testament
testament może być sporządzany lub odwoływany tylko przez testatora (istnieje ustawowy zakaz wykonywania tych czynności przez przedstawiciela)
testament musi posiadać formę przewidzianą ustawą
Testament jest jedynym sposobem, dającym możliwość zmiany ustawowej kolejności dziedziczenia. II. Wymogi sporządzania testamentu
Sporządzenie testamentu jest dokonaniem czynności prawnej, w której zastosowanie mają ogólne reguły dotyczące czynności prawnej, modyfikowane przepisami zawartymi w Księdze IV Kodeksu Cywilnego.

(…)

…”. Nie można powoływać spadkobiercy pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu. Treść testamentu może obejmować jedynie wyłączenie spadkobiercy ustawowego od dziedziczenia. Mamy wtedy do czynienia z testamentem negatywnym. Wydziedziczenie to pozbawienie zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. W znaczeniu potocznym takich skutków wydziedziczenie nie pociąga. Przyczynami wydziedziczenia mogą być:
uporczywe postępowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy umyślne przestępstwo względem spadkodawcy lub najbliższych mu osób przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności
uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych; musi mieć ono charakter trwały
Jeśli spadkodawca przebaczył spadkobiercy, wtedy wydziedziczenie jest bezskuteczne. Prawo polskie dopuszcza możliwość powołania…
… do Gazety Wyborczej - „Spadki, darowizny, testamenty”
3) Wojciech Siuda „Elementy prawa dla ekonomistów”

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz