Podstawy inwestowania- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy inwestowania- wykład 4 - strona 1 Podstawy inwestowania- wykład 4 - strona 2 Podstawy inwestowania- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy inwestowania dr Jan Czempas Wykład 4
PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA
Pojęcie przedsięwzięcia inwestycyjnego
W literaturze często stosuje się zamienne określenia inwestycji rzeczowych, takie jak projekt inwestycyjny czy przedsięwzięcie inwestycyjne, które nie wyjaśnione mogą czytelnika wprowadzić w zakłopotanie. By uniknąć tego wprowadzimy definicje obu tych terminów, które często występują jako synonimy inwestycji rzeczowych. W. Rogowski oba pojęcia definiuje w ten sposób:
„Projekt inwestycyjny to opracowanie, które jest podstawą realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Przedsięwzięcie inwestycyjne to kompleksowo ujęty materialny zakres inwestycji rzeczowej, przewidziany do zrealizowania w określonym miejscu i czasie”.
Rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych
Podejmowane przez przedsiębiorstwa przedsięwzięcia sklasyfikować można biorąc pod uwagę wiele różnych kryteriów. Jako podstawowy wydaje się być podział według celu, który mają zrealizować. K Marcinek wyodrębnia podział na 4 grupy:
Przedsięwzięcia mające zastąpić dotychczas istniejące obiekty; ich celem najczęściej jest obniżenie kosztów produkcji.
Przedsięwzięcia podejmowane w celu wzrostu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa, wnikają one z konieczności zaspokojenia wzrostu popytu na produkty czy usługi. Decyzje w tym przypadku są znacznie trudniejsze niż przy wymianie obiektów, gdyż wymagają one znajomości, analizy i prognozy popytu, a także strategii konkurencji.
Przedsięwzięcia strategiczne, mające na celu umożliwienie rozwoju nowych rodzajów produkcji, technologii czy linii produkcyjnych, często prowadzące do zmiany pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Niezbędnym elementem są tutaj prace badawczo-rozwojowe, ocena tego typu przedsięwzięć jest bardzo trudna, gdyż niełatwo jest prognozować popyt na całkowicie nowe produkty, pojawiające się na rynku dopiero po pewnym czasie.
Przedsięwzięcia, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracy, wpływu na ekologię czy też dostosowanie do nowych przepisów, nie wynikają z przesłanek bezpośrednio finansowych.
Podział ten nie wypełnia wszystkich kryteriów porównawczych. Możliwe są jeszcze podziały pod względem wielkości, według stopnia ryzyka czy stopnia konieczności.
Proces budżetowania przedsięwzięć inwestycyjnych
Według T. Jajugi i T. Słońskiego jest to szereg działań mających na celu wybór przedsięwzięć inwestycyjnych, które zapewnią w danych warunkach maksymalny przyrost wartości firmy. Spotykamy się również z szerszym rozumieniem pojęcia budżetowania kapitałowego. H. Bierman i S. Smidt przedstawiają je jako „wieloaspektowe działanie, obejmujące poszukiwanie nowych propozycji inwestycyjnych, badanie i analizowanie konsekwencji (skutków) proponowanych przedsięwzięć (badanie to obejmuje badanie techniczne, marketingowe i finansowe) oraz wybór najbardziej efektywnego przedsięwzięcia. Celem procesu budżetowania kapitałowego jest podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu przedsięwzięcia inwestycyjnego w momencie, gdy analizowane jest przedsięwzięcie niezależne lub gdy dokonuje się wyboru przedsięwzięcia najefektywniejszego w wypadku przedsięwzięć wzajemnie się wykluczających”.


(…)

… i przetworzenie wszystkich informacji dotyczących rozważanego przedsięwzięcia. Takie ujęcie ma na celu umożliwienie oceny jego efektywności i podjęcie decyzji co do alokacji zasobów na jego realizacje.
W literaturze przedmiotu nie występuje jeden ogólnie stosowany schemat procesu budżetowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Rodzi to negatywne konsekwencje, zwłaszcza w momencie przeprowadzania oceny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz