Podstawy inwestowania- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy inwestowania- wykład 2 - strona 1 Podstawy inwestowania- wykład 2 - strona 2 Podstawy inwestowania- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy inwestowania dr Jan Czempas Wykład 2
Ocena projektu inwestycyjnego
Przy ocenie projektu inwestycyjnego rzeczą ważną jest określenie kategorii inwestycji, tj. czy mamy do czynienia z inwestycją nową czy może odtworzeniową. Różnice pojawiają się bowiem przy podejmowaniu ryzyka gospodarczego i sposobu pozyskania źródeł finansowania, stąd wprowadzimy dodatkowy podział:
Inwestycje nowe - nowym inwestycjom towarzyszy większe ryzyko, gdyż rozwój nowych produktów jak i ekspansja na nowych rynkach zbytu wiąże się z większymi kosztami pozyskania finansowania jak i znacznie dokładniejszą weryfikacją firmy przez potencjalnych kapitałodawców. Bardzo często nowe inwestycje nie zostają realizowane właśnie z powodu braku finansowania, nie mogąc przekonać banku oraz udziałowców do swoich pomysłów. Kolejnym problemem jest niemożność określenia właściwych przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności operacyjnej z powodu, np. braku odniesienia do danych historycznych w najbardziej ważnym pierwszym okresie działalności. To właśnie w tym okresie pochłaniane są duże ilości kapitału, co może doprowadzić do utraty płynności. Kolejna różniąca uwaga zachodzi przy porównywaniu wielkości, nowa inwestycja zazwyczaj jest większa niż drugi porównywany rodzaj - inwestycje odtworzeniowe. Skala wielkości inwestycji rodzi problemy techniczne i logistyczne, począwszy od konieczności zatrudnienia pracowników, kierowników, na zarządzaniu majątkiem obrotowym kończąc. Analiza nowych inwestycji i planowanie tego typu działalności pozwala przetrwać firmie okresowe trudności.
Inwestycje odtworzeniowe - są naturalną konsekwencją prowadzenia działalności gospodarczej, wraz ze zużywaniem się środków do produkcji niezbędne jest odnowienie parku maszynowego; źródłem finansowania tych inwestycji jest zysk netto oraz amortyzacja. Korzystanie z wewnętrznych źródeł finansowania zapobiega konieczności zadłużenia się w bankach lub u leasingodawców, co w znaczący sposób obniża ryzyko gospodarcze. Jako że inwestycje odtworzeniowe są traktowane jako inwestycje wewnętrzne przedsiębiorstwa, w porównaniu z nowymi, są one pozbawione większości niepewności oraz przeprowadzenie analizy efektywności takiej inwestycji staje się o wiele prostsze, chociażby ze względu na znajomość funkcjonowania firmy. Ponadto znana jest struktura kapitału, co pozwala precyzyjniej ustalić koszt kapitału i wykorzystanie odpowiedniej stopy dyskontowej. Projekty odtworzeniowe to przede wszystkim rozwijanie istniejących produktów i rynków a także projekty wymiany aktywów w celu utrzymania działalności lub obniżenia kosztów.
Analizując powyższe rozważania, można stwierdzić, że nowa inwestycja obarczona jest znacznie większym stopniem niepewności. W celu określenia ryzyka związanego z projektem, dokonania wyceny kosztu kapitału własnego czy oszacowania przepływów pieniężnych firma zmuszona jest do zastosowania znacznie bardziej zaawansowanych technik, często rodzących dodatkowe koszty.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz