Podstawowe układy odniesienia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe układy odniesienia-opracowanie - strona 1 Podstawowe układy odniesienia-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe układy odniesienia Reference System (układ odniesienia) - opisuje teoretycznie budowę systemu odniesienia, położenie i orientację podstawowych płaszczyzn i osi. Zawiera matematyczny i fizyczny model . Reference Frame - praktyczna realizacja układu odniesienia w postaci stacji odniesienia, punktów, etc. W geodezji satelitarnej wymagane jest istnienie dwóch podstawowych systemów odniesienia:
Związany z przestrzenią kosmiczną (space - fixed) do opisu ruchu satelity,
Związany z ziemią (earth - fixed) do opisu pozycji stacji pomiarowych i odbiorników. Geocentryczny inercyjny układ współrzędnych - (ang. ECI - Earth-Centered Inertial Coordinate System or Conventional Inertial System - CIS) Układ inercjalny (inaczej inercyjny) - układ odniesienia , względem którego każde ciało, niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami, porusza się bez przyspieszenia (tzn. ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku ). Istnienie takiego układu jest postulowane przez pierwszą zasadę dynamiki Newtona . Kartezjański układ współrzędnych, którego płaszczyzna x-y pokrywa się z płaszczyzną równikową Ziemi, oś x jest stale skierowana ku ustalonemu punktowi na sferze niebieskiej (zwykle jest to punkt równonocy wiosennej), oś z pokrywa się z osią Ziemi i jest skierowana ku biegunowi północnemu, oś y dobiera się tak, aby utworzyć prawoskrętny układ współrzędnych - rektascencja - deklinacja
r - odległość geocentryczna Układ ECI jest inercyjny w tym sensie, że równania ruchu sztucznych satelitów Ziemi zapisane w tym układzie spełniają newtonowskie prawa ruchu i grawitacji.
Pewien kłopot z podaną definicją układu ECI wynika z nieregularności ruchu Ziemi. Wskutek niesferycznego kształtu Ziemi i niejednorodnego rozkładu masy, grawitacyjne oddziaływanie Słońca i Księżyca powoduje przemieszczanie się ziemskiej płaszczyzny równikowej względem sfery niebieskiej. Ponieważ oś x jest określona względem ustalonego punktu na sferze niebieskiej, a oś y - względem ziemskiej płaszczyzny równikowej, to podana wcześniej definicja układu ECI nie zapewnia w rzeczywistości jego inercyjności. Rozwiązaniem tego kłopotu jest zdefiniowanie położenia osi układu współrzędnych w ustalonym momencie czasu, zwanym epoką. Na potrzeby systemu GPS przyjęto położenie osi układu ECI 1 stycznia 2000 roku o godzinie 12.00 czasu UTC (ang. Coordinated Universal Time). Oś x jest skierowana od środka Ziemi ku punktowi równonocy wiosennej, pozostałe osie - zgodnie z wcześniejszym opisem. W ten sposób położenie osi zostało dla danej epoki jednoznacznie ustalone, a więc układ ECI stał się rzeczywiście układem inercyjnym.


(…)

…, niepodlegające zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami, porusza się bez przyspieszenia (tzn. ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostaje w spoczynku). Istnienie takiego układu jest postulowane przez pierwszą zasadę dynamiki Newtona. Kartezjański układ współrzędnych, którego płaszczyzna x-y pokrywa się z płaszczyzną równikową Ziemi, oś x jest stale skierowana ku ustalonemu punktowi na sferze niebieskiej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz