Podstawowe techniki i procedury prywatyzacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe techniki i procedury prywatyzacyjne - strona 1 Podstawowe techniki i procedury prywatyzacyjne - strona 2 Podstawowe techniki i procedury prywatyzacyjne - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe techniki i procedury prywatyzacyjne
Prywatyzacja pośrednia (komercjalizacja) - przekształcenie przedsiębiorstwa w spółkę Skarbu Państwa w celu prywatyzacji, która się dokonuje poprzez sprzedaż akcji/ udziałów, wniesienie do NFI, lub utworzenie spółki z udziałem wierzycieli,
Prywatyzacja bezpośrednia - likwidacja przedsiębiorstwa państwowego i zadysponowanie jego majątkiem lub jego częścią przez sprzedaż, wniesienie do spółki lub oddanie w odpłatne użytkowanie,
Likwidacja z przyczyn ekonomicznych, stosowana wobec przedsiębiorstw prowadzących działalność ze stratą i nie rokujących uzyskania zysku. Strategia ta polega na sprzedaży części majątku, wniesienie do spółki lub zabezpieczenie interesów wierzycieli,
Program NFI objął dość dużą grupę przedsiębiorstw. Utworzono 15 NFI w formie spółek akcyjnych do których Skarb Państwa wniósł akcje 512 spółek. Akcje NFI zostały udostępnione obywatelom . Do końca 1998 r spośród spółek włączonych do NFI :
-21(4,1%) zostało dopuszczonych do obrotu na GPW,
-14(2,7%) zostało dopuszczonych do obrotu poza giełdowego,
-166 (32,4%) uzyskało inwestora strategicznego,
-31(6,1%) upadło.
Reprywatyzacja problem ten nie został jeszcze systemowo uregulowany. Projekt ustawy skierowany w 1999 r. do Sejmu ogranicza wysokość rekompensat do 50% wartości utraconych nieruchomości. Skalę roszczeń reprywatyzacyjnych szacuje się na 95 mld zł (170 tyś wniosków).
WNIOSKI
• Procesy przekształceń własnościowych przyczyniły się do znacznej przebudowy struktury własnościowej polskiej gospodarki, zbliżając ją do krajów o ukształtowanej gospodarce rynkowej,
• Decydująca rolę w transformacji polskiej gospodarki odgrywała i odgrywać będzie prywatyzacja założycielska,
• W latach 1990-2000 występowała wielość celów w polityce prywatyzacyjnej, nierzadko ze sobą sprzecznych. W ostatnim okresie pierwszoplanowym celem staje się maksymalizacja dochodów z prywatyzacji,
• Cechą polskiej transformacji własnościowej jest znaczna stabilność wykorzystywanych procedur i technik. Uruchamiane z biegiem czasu nowe metody przekształceń miały marginalne znaczenie ( programy menedżerskie, sektorowe, program SRP itp.),
• Proces przekształceń własnościowych przebiegał nierównomiernie w różnych działach i branżach gospodarki oraz przedsiębiorstwach. Obok gospodarki całkowicie sprywatyzowanej (przemysł przetwórczy) występują obszary niemal w pełni publiczne np. hutnictwo, górnictwo, energetyka, gazownictwo),
• Prywatyzacji sfery realnej towarzyszyła głęboka restrukturyzacja i prywatyzacja banków, której podstawowa, cecha było znaczne zaangażowanie się kapitału zagranicznego,

(…)

… produktywności i efektywności gospodarki
-Przyciągniecie inwestycji zagranicznych
-Zmniejszenie deficytu budżetowego
-Zwiększenie liczby obywateli współwłaścicieli
-Zwiększenie dochodów budżetowych
FORMY PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH
1. Prywatyzacja bezpośrednia i kapitałowa:
• prywatyzacja kapitałowa
• prywatyzacja bezpośrednia / likwidacyjna
• likwidacja PGR
2. Program Powszechnej Prywatyzacji (PPP)
3. Program…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz