Podstawowe stałe fizyczne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe stałe fizyczne - strona 1

Fragment notatki:


Podstawowe stałe fizyczne  Wielkość Oznaczenie  i  wartość w układzie SI  stała grawitacyjna  G =    6,67*10-11  [N*m2/kg2]  przyspieszenie ziemskie normalne  gn =   9,80 665  [m/s 2]  stała gazowa  R =    8,3143  [J/mol*K]  stała Boltzmanna  k =    1,380 54*10-23  [J/K]  prędkość światła w próżni  c =    2,997 925*108  [m/s]  stała Stefana – Boltzmanna  σ =    5,6697*10-8  [W/m2*K4]  stała Wiena      =   2,8978*10-3  [m*K]   przenikalność elektryczna próżni  ε0 =  8,854 15*10-12  [C2/N*m2]  przenikalność magnetyczna próżni  µ0 =  4π*10-7  [Wb/A*m]  stała Faradaya  F =    9,648 70*104  [C/mol]  stała Avogadra  NA = 6,002 52*10 23  [1/mol]  ładunek elementarny  e =    1,602 10*10-19  [C]  masa elektronu  me =  9,109*10 -31  [kg]  masa neutronu  mn =  1,674 82*10 -27  [kg]  masa protonu  mp =  1,672 52*10 -27  [kg]  promień elektronu  re =    2,817 77*10 -15  [m]  stała Plancka  h =     6,625*10-34  [J*s]  stała Rydberga  RH =  1,096 775*10 7  [m-1]  magneton Bohra  µB =  9,273*10-24  [J/T]  moment magnetyczny elektronu  µe =  9,284*10-24  [J/T]    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz