podanie/ formularz na egzamin komisyjny UEK

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 9058
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podanie/ formularz na egzamin komisyjny UEK - strona 1

Fragment notatki:

W pliku znajduje się podanie o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego.
Szablon wniosku jest respektowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Imię i nazwisko:
Grupa:
Numer indeksu:
Dziekan Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego
Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przeprowadzenie egzaminu komisyjnego z przedmiotu:
_________________________________________________________________________________________
Z egzaminu przeprowadzonego przez ___________________________________________________________
(tytuł i stopień naukowy, imię i nazwisko Egzaminatora)
dnia ________________________ uzyskałem(-am) ocenę _________________________
(data egzaminu)
Uzasadnienie wniosku:
Załączniki: indeks, karta egzaminacyjna, inne:
Data:__________________________ Podpis Studenta:________________________
Adnotacja Pracownika Dziekanatu:
WPŁYNĘŁO:_______________
_________________
Podpis Pracownika
Decyzja Dziekana:
Wyrażam zgodę na egzamin komisyjny / Nie wyrażam zgody na egzamin komisyjny*
Uzasadnienie:
Przewodniczący komisji:
Egzaminator:
Członkowie komisji:
Termin egzaminu: Forma egzaminu: _____________________
Data i podpis
* niepotrzebne skreślić
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz