Patomorfologia - układ nerwowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Patomorfologia - układ nerwowy - strona 1 Patomorfologia - układ nerwowy - strona 2 Patomorfologia - układ nerwowy - strona 3

Fragment notatki:


UKŁAD NERWOWY Skóra jako narząd zmysłu Skóra jest narządem dotyku. Oprócz receptorów dotyku (mechanoreceptorów) w skórze znajdują się również receptory temperatury (termoreceptory) i receptory bólowe (nociceptory). Receptory te nie są skupione w postaci odrębnego narządu zmysłu, lecz są rozsiane i nie tworzą oddzielnych nerwów, lecz ich włókna nerwowe biegną razem z innymi nerwami obwodowymi. mechanoreceptory Odbierają one czucie ucisku, dotyku, wibracji i łaskotania . Obecnie przyjmuje się , że w skórze mamy trzy rodzaje mechanoreceptorów: receptory ucisku (nadajniki siły), receptory styku (nadajniki prędkości), receptory wibracji (nadajniki przyspieszenia). Ucisk lub dotyk odczuwamy tylko w pewnych punktach, które są rozmieszczone nierównomiernie -gęsto na opuszkach palców, wargach a rzadko na grzbiecie, ramionach i biodrach. To w tych punktach są rozmieszczone receptory.
Receptory ucisku (ciałka Merkla) informują o sile mechanicznego pobudzenia skóry i głębokości wywieranego ucisku. Receptory styku (ciałka Meissnera ) działają za pośrednictwem włosów - umiejscowione w opuszce włosa dają wrażenie dotyku tylko przy ruchu nadanym włosom np. przez przesuwanie przedmiotu po ich powierzchni. Receptory wibracji (ciałka Vatera-Pacciniego) informują o przyspieszeniu przemieszczeń skóry w głąb przy pobudzaniu bodźcami przerywanymi o amplitudzie 30-200 Hz. Mechaniczne bodźce działające na skórę zwykle pobudzają równocześnie kilka typów mechanoreceptorów i dlatego powstające wrażenia czuciowe trudno jest przypisać receptorom jednego typu.
propriorecepcja Zwana jest również czuciem głębokim i informuje o wzajemnej pozycji części ciała względem siebie, ich ruchach czynnych i biernych oraz o oporze pokonywanym przez te ruchy. Większość proprioreceptorów ni znajduje się w skórze , ale w głębi : w mięśniach, stawach, ścięgnach i torebkach stawowych.
Czucie głębokie , mechanoreceptory i częściowo także termorecepcja skórna pozwalają odwzorować trójwymiarowy świat i sytuację przestrzenną organizmu.
ter morecpcja W skórze znajdują się punkty chłodu i ciepła , które są rozsiane nierównomiernie i jest ich mniej niż punktów dotyku. Najwięcej jest ich w skórze twarzy. Dotychczas nie udało się powiązać punktów termorecepcji z określonymi strukturami histologicznymi. Receptory chłodu leżą najprawdopodobniej w naskórku i bezpośrednio pod nim, a receptory ciepła głównie w środkowej górnej warstwie skóry właściwej.
d) czucie bólu Czucie bólu ma zadanie ostrzegać przed niebezpieczeństwem grożącym uszkodzeniem ciała przez bodźce szkodliwe.
Rozróżniamy dwa rodzaje bólu:
- ból somatyczny

(…)

ramiennej unerwiając mięsień trójgłowy ramienia i oddaje gałąź czuciową nazywaną nerwem skórnym tylnym ramienia, który unerwia skórę pokrywającą głowę boczną tego mięśnia. W obrębie ramienia oddziela się jeszcze od tego nerwu nerw skórny tylny przedramienia, który unerwia skórę tylnej powierzchni przedramienia. W okolicy stawu łokciowego oddaje on gałązki do mięśnia ramienno-promieniowego, a następnie…
… i unerwia ruchowo zęby dolnego łuku zębowego
f) nerw odwodzący (VI)
Jest to nerw ruchowy unerwiający mięsień prosty boczny gałki ocznej. W przypadku porażenia tego nerwu gałka oczna jest skierowana do wewnątrz (zez zbieżny). nerw twarzowy (VII)
Nerw ten jest nerwem mieszanym składa się z części ruchowej (większej) i czuciowo-wydzielniczej zwanej nerwem pośrednim. Wychodzi on z rdzenia przedłużonego
…, większa część jego włókien należy do części przywspółczulnej układu nerwowego autonomicznego. Nerw ten unerwia opony mózgowe, narządy szyi, serce, narządy oddechowe i znaczną część przewodu pokarmowego. W przebiegu nerwu wyróżniamy część głowową, szyjną , piersiową i brzuszną.
nerw dodatkowy (XI)
Jest to nerw ruchowy składający się z korzeni czaszkowych odchodzących od rdzenia przedłużonego…
… oraz przyśrodkową powierzchnię podudzia.
Od splotu lędźwiowego odchodzą: - krótkie gałęzie mięśniowe unerwiające mięsień czworoboczny lędźwi, mięsień biodrowo-lędźwiowy i lędźwiowy mniejszy
- gałęzie długie: - nerw biodrowo-podbrzuszny
- nerw biodrowo-pachwinowy
- nerw płciowo-udowy
- nerw skórny uda boczny
- nerw udowy - jego gałęzie ruchowe unerwiają mięśnie: biodrowy, lędźwiowy większy, krawiecki i czworogłowy…
… siatkówki ulegają skrzyżowaniu. Każde pasmo wzrokowe ma więc połączenie z obiema gałkami ocznymi. Tzn. lewe pasmo wzrokowe zawiera włókna z lewej połowy każdego oka , a prawe z prawej połowy.
Przecięcie pasma wzrokowego po jednej stronie (np.lewej) powoduje niedowidzenie połowicze w obu oczach (wypada prawa część pola widzenia w każdym oku).
nerw okoruchowy (II)
Jest to nerw ruchowy gałki ocznej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz