Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

note /search

Postępowanie pozasądowe

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2660

Postępowanie pozasądowe 1. Do postępowań pozasądowych, czyli toczących się poza sądami powszechnymi należy zaliczyć: • postępowanie przed sądami polubownymi - wprawdzie unormowane w przepisach KPC, jednak nie toczy się ono przed sądem powszechnym ale przed sądem polubownym, powołanym przez stro...

Czynność prawna i warunki jej ważności

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 3290

Temat: Czynność prawna i warunki jej ważności. 1. Czynność prawnaCzynność prawna - świadome działanie określonego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej) skierowane na powstanie, zmianę lub zniesienie konkretnego stosunku prawnego (np. spisanie testamentu, zawarcie umowy). 2. Istotny element cz...

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracownika administracyjn...

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
  • Higiena
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2520

Temat: Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracownika administracyjnego. 1. Pomieszczenia pracy Mówiąc o pomieszczeniu pracy, należy rozumieć pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Pomieszczenia pracy dzielą się na: • pomieszczenia stałej prac...

Savoir vivre w spotkaniach biznesowych

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2184

Spotkania biznesowe. Savoir vivre w spotkaniach biznesowych.Biznesowy savoir vivre to przede wszystkim zasady etycznego, kulturalnego zachowania w pracy. Część z nich przyjmuje postać ściśle określonych, sztywnych zakazów i nakazów, inne są formułami elastycznymi, opartymi w dużej mierze na wyczuciu...