Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

note /search

Socjologia - wykłady - podział epok

  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
  • Socjologia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1967

zajęcia odbywają się w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno - Ekonomicznej w Jarosławiu, a prowadzi je dr Janusz Mierzwa. Notatka składa się z 14 stron. Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: socjologia, cywilizacja, civilitas, etapy rozwoju, podział epok, chronologiczny rozwój cyw...

Warsztat pracy własnej - wykłady

  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
  • Warsztat pracy własnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1757

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przejżystość, kompletność, sugestywność, cechy stylu urzędowego, skróty i skrótowce. ...

Ochrona własności intelektualnej - wykłady

  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4564

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: oznaczenia geograficzne, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, prawa autorskie i prawa pokrewne,