Ostre efekty toksyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ostre efekty toksyczne - strona 1

Fragment notatki:


Ostre efekty toksyczne efekty niekorzystnego oddziaływania jakie obserwuje się na organizmach żywych danej populacji  w obrębie jednego pokolenia.    ekspozycja krótkotrwała    zmiany w strukturze komórkowej,    zmiany morfologiczne,    histologiczne,    zmiany w przebiegu procesów metabolitycznych i behawioralnych przy odpowiednio wysokim  stężeniu do śmierci. Toksyczne efekty podostre i chroniczne (przewlekłe) obserwowane są w obrębie kilku pokoleń i w różnych stadiach rozwoju.  obserwacje długookresowe, zmiany kancerogenne (rakotwórcze) – zaburzenie mechanizmu wzrostu tkanki zmiany mutagenne – zmiany cech dziedzicznych spowodowane uszkodzeniem DNA efekty  embriotoksyczne Miarę efektów toksycznych mogą stanowić oszacowane wartości parametrów LD50  – dawka śmiertelna, powoduje uszkodzenia nieodwracalne i śmierć 50% obserwowanej populacji LC50  - stężenie śmiertelne, powoduje uszkodzenia nieodwracalne i śmierć 50% obserwowanej populacji EC50  - stężenie, które zmienia określone kryterium , np. sposób zachowania u 50% populacji ED50  - dawka, która zmienia określone kryterium u 50% populacji NOEL  - najwyższy poziom narażenia nie powodujący statystycznie istotnych szkodliwych skutków działania NOEC  – najwyższe stężenie substancji toksycznej, przy której nie występuje istotny wzrost częstości lub nasilenia skutków działania danej substancji u badanych organizmów w stosunku do kontroli LOEL – najniższy poziom powodujący wywołujący obserwowane skutki LOEC - najniższe stężenie wywołujący obserwowane skutki ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz