Osoba prawna - Spółki akcyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoba prawna - Spółki akcyjne - strona 1 Osoba prawna - Spółki akcyjne - strona 2 Osoba prawna - Spółki akcyjne - strona 3

Fragment notatki:

Osoba Prawna  
Genezy instytucji osób prawnych należy szukać w prawie rzymskim. Według rozpowszechnionego w nauce poglądu ich zalążkiem była gmina terytorialna, którą początkowa uważano za zbiorowość jednostek, ale później zaczęto określać jako odrębny podmiot praw i obowiązków.
Do pełnego rozkwitu instytucji osób prawnych doszło w ustroju kapitalistycznym, co łączy się ściśle z procesem koncentracji kapitału i powstaniem dużej liczby różnorodnych zrzeszeń. Szczególnego znaczenia nabrała najwyższa forma zrzeszenia, jaką jest spółka akcyjna.
Były liczne przyczyny, które sprawiły, że forma organizacyjna osób prawnych odgrywała i nadal odgrywa dużą rolę w ustroju kapitalistycznym. Do najważniejszych należą: spółki handlowe , które stały się instrumentem ułatwiającym koncentrację kapitałów, a tym samym umożliwiającym tworzenie dużych przedsiębiorstw. Instytucja osób prawnych umożliwia zmniejszenie ryzyka przez ograniczenia odpowiedzialności majątkowej. Skoro osoba prawna jest odrębnym podmiotem prawnym, to w zasadzie odpowiada za swoje zobowiązania tylko swoim majątkiem. Możliwość ograniczenia w ten sposób odpowiedzialności majątkowej doprowadziła do powstania tzw. spółek jednoosobowych. Spółki akcyjne odgrywają poważną rolę przy tworzeniu kapitału finansowego, gdyż banki przez zakup akcji łączą się niejako z przemysłem. Forma spółek akcyjnych umożliwia tworzenie przedsiębiorstw o kapitale mieszanym, państwowym i prywatnym. Forma spółek akcyjnych ułatwia ingerencje w życie gospodarcze krajów ekonomicznie jeszcze słabo rozwiniętych. Podmiotowość prawna jest cechą normatywną, a więc nadaną przez ustawodawcę. O ile co do osób fizycznych można bronić poglądu, że to, iż są one podmiotami prawa, jest w jakimś sensie ich właściwością „przyrodzoną”, o tyle do osób prawnych nie wchodzi to w rachubę nawet tylko dlatego, że tak postanowił w stosunku do nich ustawodawca.  Za osobę prawną należy więc uznać jednostkę organizacyjną, która została przez normę prawną wyposażona w zdolność prawną, która zatem może być podmiotem stosunków cywilno - prawnych. Tą jednostką organizacyjną jest twór społeczny, prezentujący się w postaci zorganizowanej formy działalności ludzkiej, czyli realnego zjawiska; zdolność prawna to kwalifikacja, którą norma prawna łączy z tą jednostką. 
Według art. 35 kodeksu cywilnego powstanie osoby prawnej określają właściwe przepisy. W aktach normatywnych dotyczącej czy to konkretnej osoby czy to pewnego ich typu szukać należy przesłanek, od których spełnienia zależy uzyskanie przez daną jednostkę organizacyjną osobowości prawnej. 
Zależnie od tego, w jakim zakresie państwo zastrzega sobie wpływ na powstanie osoby prawnej, odróżnia się tradycyjnie trzy zasadnicze systemy:


(…)

… organu państwa. Jego akt jest niezbędną przesłanką jej powstania. Może nim być akt normatywny, jak ustawa (np.: ustawa z 25.04.1997 r. o Polskiej Akademii Nauk), czy rozporządzenie Rady Ministrów, albo akt administracyjny, tzw. akt erekcyjny
Natomiast przy systemie koncesyjnym organizacja społeczna powstaje z inicjatywy tzw. założycieli, którymi - zależnie od typu osoby prawnej - mogą być osoby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz