Osłony komórki bakteryjnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osłony komórki bakteryjnej - wykład - strona 1 Osłony komórki bakteryjnej - wykład - strona 2 Osłony komórki bakteryjnej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Osłony komórki bakteryjnej są utworzone z:  - błony cytoplazmatycznej,  - ściany komórkowej  - polimerów, występujących u bakterii zewnątrzkomórkowych.    Błona cytoplazmatyczna  składa się z dwoch nieprzepuszczalnych dla  elektronow warstw białek przedzielonych warstwą fosfolipidow. Udział fosfolipidów  w masie błony komorkowej stanowi 40%. Każda cząsteczka fosfolipidow zawiera  część polarną zbudowaną z grupy fosforanowej i glicerolu (ma ona hydrofilowy  charakter a więc jest rozpuszczalna w wodzie) oraz część niepolarną zbudowaną z  kwasow tłuszczowych (wykazuje hydrofobowy charakter i jest nierozpuszczalna w  wodzie)     Białka występujące w błonie cytoplazmatycznej dzieli się na:  - białka peryferyczne, przylegające do warstwy lipidowej po stronie  wewnętrznej i zewnętrznej, słabo z nią związane,  - białka integralne wnikające w głąb warstwy lipidowej, silnie z nią związane;  białka te to permeazy oraz białka uczestniczące w transporcie  wykorzystującym system grup translokacyjnych [26].    Do podstawowych funkcji błony cytoplazmatycznej należy:  - transport substancji pokarmowych i innych do komorki i wydalanie zbędnych  produktow metabolizmu,  - udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych,  - wydzielanie enzymow hydrolitycznych rozkładających makrocząsteczki na  mniejsze,  - uczestniczenie w syntezie ściany komorkowej.    Ściana komórkowa bakterii gramdodatnich zbudowana jest mureiny i  kwasow tejchojowych. Pod względem chemicznym mureina jest polimerem  zbudowanym z powtarzających się jednostek utworzonych z N-acetyloglukozoaminy  oraz kwasu N-acetylomuraminowego, połączonych wiązaniem beta-1,4-  glikozydowym. Do każdej cząsteczki przyłączone są krotkie boczne łańcuchy  peptydowe, ktore mogą być połączone ze sobą poprzecznymi mostkami  peptydowymi. Mureina w ścianach bakterii gramdodatnich tworzy struktury  wielowarstwowe i może stanowić 90% materiału ściany komorkowej. Kwasy  tejchojowe są z kolei polimerami składającymi się z powtarzających się jednostek  glicerolu lub rybitolu, połączonych wiązaniem fosfodiestrowym. Są one powiązane z  mureiną lub błoną cytoplazmatyczną za pomocą wiązań kowalencyjnych.    Ściana komórki bakterii gramujemnych zbudowana jest z kilku warstw:  mureiny, lipoproteiny, błony zewnętrznej. Mureina składa się tylko z jednej do  maksymalnie trzech warstw, stanowiąc 5-20 % materiału ściany komorkowej i jest  mniej usieciowana poprzecznie. Lipoproteina wiąże błonę zewnętrzną z mureiną.  Część białkowa lipoproteiny połączona jest wiązaniem peptydowym z bocznym  łańcuchem peptydowym mureiny, a część lipidowa związana jest z lipidami błony  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz