Oskarżyciel publiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oskarżyciel publiczny - strona 1 Oskarżyciel publiczny - strona 2

Fragment notatki:

OSKARŻYCIEL PUBLICZNY - ( Rozdział 3, Art. 45- 48 ) organ państwowy, który we własnym imieniu wnosi i ( lub ) popiera oskarżenie w sprawach o przestępstwa, które ustawa nakazuje lub zezwala ścigać skargą publiczną. Reprezentuje interes publiczny . sprawiedliwie, zgodne z prawem rozstrzygnięcie w przedmiocie procesu. Zakres podmiotowy Zasada: 1. prokurator ( Art. 45 §1 )- przed wszystkimi sądami - asesor prokuratorski posiadający votum - ma uprawnienia prokuratora- ale może być oskarżycielem tylko przed sądem rejonowym i złożyć środek odwoławczy od orzeczenia tego sądu, - asesor prokuratorski nieposiadający votum /aplikant prokuratorski- w postępowaniu uproszczonym. 2. prokurator wojskowy ( Art. 657 §2 )- w postępowaniu przed sądami wojskowymi 3. oskarżyciele publiczni uboczni ( nieprokuratorscy ) ( Art. 45 §2 ) a. organy wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13.06.2003 ( wydanym dla dochodzenia )- zob. dochodzenie b. organy upoważnione do ścigania określonych przestępstw przez ustawy szczególne - Straż Leśna i podmioty, którym przysługują uprawnienia strażnika leśnego, gdy przedmiotem przestępstwa jest drewno z lasu będącego własnością Skarbu Państwa ( Ustawa o lasach 1991- Art. 47 ) - strażnicy Straży Łowieckiej , w odniesieniu do czynów z zakresu szkodnictwa łowieckiego ( Prawo łowieckie 1995- Art. 39 ) c. finansowe organy postępowania przygotowawczego ( tryb uproszczony w kks ). Wyjątek wyłączenie - gdy zachodzą obawy co jego obiektywizmu Przesłanki a. z urzędu- - z tych samych powodów co sędzia ( Art. 40 §1 pkt 1- 4, 6 i 10, §2 w zw. z Art. 47 ) - a także, jeżeli brał udział w sprawie jako ( Art. 47 §2 ) - obrońca, - pełnomocnik, - przedstawiciel społeczny, - przedstawiciel ustawowy strony b. na wniosek- w razie uzasadnionych wątpliwości co do jego bezstronności ( Art. 41 w zw. z Art. 47 ) Organ właściwy a. prokurator nadzorujący postępowania lub b. bezpośrednio przełożony ( Art. 48 §1 ) Skutki ( Art. 48 §2 ) a. czynności dokonane przez osobę wyłączoną, zanim wyłączenie nastąpiło nie są z mocy prawa bezskuteczne b. czynności dowodowe należy na żądanie strony, w miarę możliwości powtórzyć. Rola oskarżyciela publicznego 1. podstawową funkcją jest realizacja procesowej funkcji ścigania karnego- powinien występować z oskarżeniem jedynie wtedy, gdy jest przekonany o sprawstwie i winie danej osoby odnośnie do określonego postępowania, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz