Oskarżyciel posiłkowy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oskarżyciel posiłkowy- opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Oskarżyciel posiłkowy Oskarżycieli posiłkowych dzielimy na:
oskarżyciel posiłkowy uboczny - który może występować w procesie karnym jedynie obok oskarżyciela publicznego. W tym przypadku uzyskanie przez pokrzywdzonego statusu strony jest uzależnione od uprzedniego złożenia aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego. Oskarżyciel posiłkowy samoistny - wnosi akt oskarżenia sam w przypadku bezczynności oskarżenia publicznego. Warunkiem wniesienia aktu oskarżenia przez pokrzywdzonego jest wyczerpanie specjalnej procedury. w przypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub umorzeniu postępowania przygotowawczego pokrzywdzony może wnieść na tą decyzję zaskarżenie do prokuratora nadrzędnego jeśli prokurator nadrzędny nie przychyli się do wniosku kieruje je do sądu
jeśli sąd uzna zażalenie pokrzywdzonego za zasadne uchyla postanowienie o umorzeniu lub odmowie wszczęcia postępowania, wraz z uzasadnieniem własnej decyzji i zaleceniami, które są dla prokuratora wiążące
w razie kolejnej odmowy lub umorzenia przez prokuratora i utrzymaniu tej decyzji przez prokuratora nadrzędnego, pokrzywdzony nabiera prawo do wniesienia własnego aktu oskarżenia
termin na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia wynosi 1 miesiąc od dnia kiedy prokurator wydał ostateczną decyzję odmowną. W przypadku samoistnego aktu oskarżenia sąd może zobligować policje do dokonania określonych, jednakże sąd nie ma możliwości zwrócenia aktu oskarżenia oskarżycielowi posiłkowemu do uzupełnienia braków dowodowych, może jedynie umorzyć akt oskarżenia. Decyzja sądu dopuszczająca oskarżyciela posiłkowego ma jedynie charakter deklaratoryjny. Sądowi przysługuje możliwość ograniczenia liczby oskarżycieli posiłkowych, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia właściwego trybu postępowania. Zaskarżenie takiej decyzji przysługuje jedynie oskarżycielowi posiłkowemu który wniósł akt oskarżenia. Wszystkim, którym w tym trybie odmówiono udziału w procesie w charakterze OP przysługuje prawo do przedstawienia w ciągu 7 dni swojego stanowiska. Oskarżyciel posiłkowy, który odstąpił od oskarżenia nie może ponownie do niego przystąpić, a na ego miejsce w ciągu 14 dni może wstąpić kolejny oskarżyciel posiłkowy Sąd może obciążyć oskarżyciela kosztami procesu w przypadku umorzenia lub uniewinnienia. Oskarżyciel po dopuszczeniu go do postępowania ma wszelkie uprawnienia strony procesowej Nie może zaskarżyć procesu na korzyść oskarżonego
Oskarżyciel posiłkowy może korzystać z pełnomocnika, którym może być adwokat a w przypadku instytucji państwowych także radca prawny W razie śmierci oskarżyciela procesowego jego najbliżsi mogą wstąpić w na jego miejsce i kontynuować przewód sądowy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz