Orzecznictwo ETS, reprezentacja Polski w UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Orzecznictwo ETS, reprezentacja Polski w UE - strona 1

Fragment notatki:

ROLA ORZECZNICTW ETS I SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI ORAZ SĄDÓW KRAJOWYCH W STOSOWANIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO Ważnym i niezwykle skutecznym elementem jest orzecznictwo ETS oraz Sadu I Instancji. Są to organy powołane do interpretacji i wykładni prawa wspólnotowego.
Sądy krajowe wszystkich szczebli zobowiązane są do „życzliwej interpretacji prawa” tak by było ono zgodne z prawem wspólnotowym. Najściślej z ETS współpracują TK i SN. Z racji charakteru spraw „element wspólnotowy”występuje w stanach faktycznych przed polskimi sądami adm. ponieważ to właśnie tam najczęściej pojawiają się strony będące w sporze z państwem. Wykorzystują one coraz chętniej możliwości powoływania się np. na dyrektywy w postępowaniu sądowoadministracyjny. Polskie sądy jako organy stosujące prawa mają obowiązek odmowy zastosowania ustaw niezgodnych z prawem wspólnotowym. Niewypełnienie takiego obowiązku może nawet pociągnąć odpowiedzialność odszkodowawczą państwa na gruncie prawa wspólnotowego. Polskie sądy po akcesji radzą sobie dobrze i zaczynają korzystać z wielu możliwości jakie daje prawo wspólnotowe oraz coraz sprawniej poruszają się w gąszczu przepisów prawa wspólnotowego.
REPREZENTACJA POLSKI W UE PE - 54 ( I wybory 06.2004 frekwencja u nas nie była zbyt wysoka. Średnia wynosiła ok. 21 %, a we wszystkich nowych państwach średnie frekwencja wynosiła 26% Polacy nie wiedzą jeszcze zbyt wiele na temat tej instytucji, nie wierzą by decyzje podejmowane w Strasburgu mogły w jakiś szczególny sposób wpłynąć na ich życie codzienne) RUE - 27, tak samo jak Hiszpania, po Niemcach, WB, FR i Wł. (29) TUKdE wprowadza tzw podwójną większość. Ostre i nieprzychylne reakcje w Polsce. J.M. Rokita „Nicea albo śmierć”
KE - Danuta Hubner (wcześniej była min.ds. Europejskich)
ETS - J. Makarczyk
Sąd I Instancji - I. Wiszniewska-Białecka
Trybunał Obrachunkowy - J. Uczkiewicz
Komitet Regionów, K E-S - 21 z 344
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz