Orzechowska

note /search

Sentencje łacińskie - przykłady

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2457

Sentencje łacińskie: 1.Actor sequitur forum rei.- Powód idzie do sądu właściwego dla pozwanego. Opis: Powództwo składało się w sądzie, który znajdował się w okręgu miejsca zamieszkania bądź pobytu pozwanego. Jest to właściwość miejscowa. Obowiązuje także teraz. 2.Actori incumbit probatio. - Na powo...