organizacjie komputerów -omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
organizacjie komputerów -omówienie - strona 1 organizacjie komputerów -omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Organizacja komputerów:
-
-
-
SISD (single instruction stream, single data stream – jeden strumień
instrukcji, jeden strumień danych), lata 40te, później Commodore, ZX
Spectrum, wykonywanie tylko 1 programu w określonej chwili czasu.;
SIMD (single instruction, multiple data) – jeden strumień instrukcji,
wiele strumieni danych). Układy dobre do wykonywania określonego
zadania, np. mnożenie 2 macierzy przez siebie („w kółko to samo,
zmieniają się dane”), sieci neuronowe. SIMD są uzupełnieniem SISD lub
MIMD, nie działają samodzielnie;
MISD – układy istniejące tylko w teorii;
MIMD – wiele instrukcji, wiele danych – środowisko wielozadaniowe.
Elementy komputera:
- jednostka centralna ALU (arithmetical logic unit),
- pamięć,
- urządzenia wejścia/wyjścia.
Elementy te połączone są magistralami (przewodami); rodzaje magistral:
- danych,
- adresowe (odwoływanie do określonego elementu),
- sterująca (czuwająca nad poprawnością przepływu informacji).
PROCESOR – budowa
-
arytmometr (=liczydło)
-
+, -, : ,* - podstawowe działania na liczbach stało- i
zmiennoprzecinkowych, więcej z koprocesorem arytmetycznym,
OR, AND...,
słowo procesora – maksymalny pakiet danych który może
przetworzyć arytmometr,
rejestr flagowy, statusowy, PSW. Rejestr flagowy niesie informację
z jakim skutkiem wykonała się operacja, działa tutaj sprzężenie
zwrotne – może nakazać powtórzenie operacji; rozgałęzienia w
programie zależą od rejestru flagowego.
rejestry:

ogólnego przeznaczenia – pamiętanie danych, informacje o
adresach wskazujących np. na komórki pamięci lub urządzenia I/O
(we/wy). Jest ich dużo (około 100) – im więcej rejestrów tym lepiej,
szybsze przekazywanie danych, szerokość rejestru dopasowana do
słowa procesora (np. słowo 16-bitowe - rejestr 16-bit albo więcej).

specjalne – czuwanie nad prawidłowością pracy
procesora.
1
 PC – program counter – licznik programów, czuwanie nad
poprawną realizacją zadań wykonywanych przez procesor. PC
wskazuje który rozkaz ma być wykonany, potem wskazuje na
następny,
 IR – instruction register – rejestr instrukcji – przechwycenie
rozkazu pobranego z pamięci i trafia do IR – dekodowanie
rozkazu („co jest do zrobienia”),
 SP – wskaźnik stosu. Stos – fragment pamięci
operacyjnej, dostępny w specyficzny sposób –
dane są ułożone „jedna na drugiej”, możliwy
jest tylko dostęp do szczytu stosu, a na szczyt
wskazuje właśnie SP. Na stosie: 1. odkładamy
stan procesora, 2. służy do wywołania
przerwania, 3. służy do trzymania danych.
-
magistrale wewnętrzne – łączenie elementów ze sobą
procesor 8051
ALU – 8-bitowa, wykonuje operacje arytmetyczne i logiczne (XOR, inne
podstawowe) stałoprzecinkowe, operacje logiczne również na pojedynczych
bitach.
PSW – słowo stanu procesora – 8 bitów
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
CY AC F0 RS1 RS0 OV P
D7 (MSB): CY – przepełnienie
D6: AC – przeniesienie połówkowe (przy kodzie BCD)
D5: programowalny
D4, D3: do wyboru jeden z czterech banków rejestru
D2: OV – znacznik nadmiaru (w kodzie U2)
D0: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz