Organizacje gospodarcze, formy rynku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje gospodarcze, formy rynku - strona 1 Organizacje gospodarcze, formy rynku - strona 2 Organizacje gospodarcze, formy rynku - strona 3

Fragment notatki:

Organizacje gospodarcze. Formy rynku. Formy rynku. Struktury rynkowe. Monopol- regulacja i deregulacja. Oligopol. Rodzaje przedsiębiorstw: firma jednoosobowa, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z o.o., spółki akcyjne Konkurencja doskonała to rynek, na którym działa wielu producentów i konsumentów, nie ma barier wejścia (i wyjścia), produkt jest jednorodny, o czym powszechnie wiadomo. Warunki istnienia konkurencji doskonałej: 1. wielu nabywców i sprzedawców na rynku; 2. produkt oferowany i nabywany jest jednorodny; 3. zarówno nabywcy jak i producenci mają doskonała informację o rynku; 4. nie ma barier wejścia i wyjścia z rynku. Monopol to rynek, na którym działa niezagrożony inwazją innych przedsiębiorstw jedyny dostawca produktu w gałęzi. Cechy charakterystyczne monopolu: 1. jeden wytwórca produktu; 2. brak bliskich substytutów dla wytwarzanego dobra; 3. możliwość decydowania (w dużym zakresie) zakresie cenie wytwarzanych produktów; 4. istnienie barier wejścia innych firm na dany rynek. Miarą siły rynkowej ( market power ) przedsiębiorstwa jest nadwyżka ceny nad kosztem krańcowym przy wielkości produkcji zapewniającej maksymalizację zysku. Monopol w celu zwiększenia zysku różnicuje cenę, czyli ustala różne ceny dla różnych klientów. Warunkami poprawnego i skutecznego różnicowania są: 1. zidentyfikowanie grup nabywców skłonnych płacić różne ceny za to samo dobro; 2. nabywcy, którzy kupują taniej, nie mogą mieć możliwości odsprzedawania dobra tym, którzy mają płacić wyższą cenę. Monopol wielozakładowy składa się z wielu przedsiębiorstw wytwarzających taki sam produkt. Na opanowanym przezeń rynku nie występują duże korzyści skali. Monopol jednozakładowy ( naturalny ) to taki monopol, który osiąga wielkie korzyści skali. Konkurencja monopolistyc zna to rynek, na którym działa wielu producentów i nabywców, nie ma barier wejścia (i wyjścia), lecz produkt nie jest jednorodny. Cechy charakterystyczne to: 1. duża liczba producentów; 2. zróżnicowanie produktów; 3. konkurencja cenowa; 4. istnieją warunki wejścia na rynek, ale nie ma barier przed wchodzeniem nowych producentów na rynek. W długim okresie przedsiębiorstwo działające na rynku konkurencji monopolistycznej osiąga stan równowagi w punkcie styczności linii popytu z linią kosztów przeciętnych. Sposobem przedsiębiorstw z rynku konkurencji monopolistycznej na zachowanie typowych dla krótkiego okresu zysków nadzwyczajnych (jeśli cena P jest wyższa od ATC1, wówczas przedsiębiorstwo osiąga zysk nadzwyczajny) jest

(…)

… od pokrycia przez utarg całkowity TR kosztów zmiennych VC przy jednoczesnym przewyższeniu ceny P nad przeciętnymi kosztami zmiennymi AVC. W krótkim okresie podobną role, co ceny wejścia i wyjścia odgrywa cena zamknięcia. Odstraszanie konkurentów polega na obronie rynku przez przedsiębiorstwo. Chodzi przede wszystkim o uwiarygodnienie zapowiedzi, że będzie ono zwalczać przybysza. Rynek sporny to atrakcyjny…
… uzyskiwania zezwoleń na zasadach odpłatności. Dzisiaj nie ma ograniczeń w tworzeniu korporacji.
Do sprzedaży akcji potrzebny jest pośrednik: bank inwestycyjny. Pobiera on za pośrednictwo prowizję- tym większa im mniejsza korporacja. Cechy szczególne korporacji
ma osobowość prawną
rozproszony skład właścicielski
ograniczona odpowiedzialność właścicieli za zobowiązania firmy
większa podatność na ryzykowne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz