optokomunikacja - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
optokomunikacja - test - strona 1 optokomunikacja - test - strona 2 optokomunikacja - test - strona 3

Fragment notatki:

OPTOTELEKOMUNIKACJA 2007/2008
1. Maksymalna moc lasera pracującego w sposób ciągły może osiągać wartość
a)
1 kW
b)
1 MW
c)
100 kW
2. Koherencja wiązki promieniowania to:
a)
możliwość interferencji różnych wiązek
b)
zdolność do interferencji samej ze sobą
c)
brak spójności wiązki
3. W modelu promieniowania ciała doskonale czarnego nie występuje zjawisko:
a)
emisji monochromatycznej
b)
absorbcji
c)
emisji spontanicznej
4. Poszerzenie naturalne związane jest z promieniowaniem:
a)
dipola elementarnego
b)
ciałą doskonale czarnego
c)
zespołu dipoli elementarnych
5. Podstawowym zjawiskiem fizycznym, na którym oparte jest działanie lasera, jest zjawisko:
a)
emisji spontanicznej
b)
emisji promieniowania
c)
emisji wymuszonej
6. Jeżeli ośrodek emisyjny nie znajduje się w warunkach inwersji obsadzeń, to przechodząca przez niego
fala elektromagnetyczna ulega:
a)
Odwróceniu
b)
Wzmocnieniu
c)
Odwróceniu i wzmocnieniu
d)
Tłumieniu
7. Podstawowy mod poprzeczny promieniowania lasera ma symbol:
a)
TEM (indeks dolny 0.0)
b)
TEM (symbole w a) i b
c)
TE
8. Lasery półprzewodnikowe są laserami:
a)
małej mocy
b)
małej i średniej mocy (i energii)
c)
dużej mocy
9. Podstawowa konstrukcja lasera HeNe to:
a)
laser impulsowy zamknięty
b)
laser z zamkniętym i otwartym rezonatorem
c)
laser szklany
10. Do podstawowych konstrukcji laserów jonowych nie należą:
a)
laser metalowy
b)
z rurą wy...ą ceramiczną
c)
laser z rurą wy...ą szklaną
1
11. Do podstawowych typów konstrukcji laserów CO2 o działaniu ciągłym nie należą:
a)
laser zamknięty
b)
laser falowodowy
c)
laser TEA CO2
12. W laserze na dwutlenku węgla jako ośrodek aktywny wykorzystuje się:
a)
pobudzoną wyładowaniem elektrycznym mieszaninę gazów CO2 i N2
b)
pobudzoną wyładowaniem elektrycznym mieszaninę gazów CO2, N2 i He
c)
pobudzoną wyładowaniem elektrycznym CO2
13. Podstawowe typy lasera neodymowego to:
a)
laser szklany i metalowy
b)
laser szklany i krystaliczny
c)
laser cieczowy
14. Lasery Nd-YAG mogą pracować w sposób:
a)
tylko ciągły
b)
tylko impulsowy
c)
ciągły i impulsowy
15.W celu uzyskania promieniowania monochromatycznego w laserach półprzewodnikowych:
a)
gęstość prądu w obszarze złącza musi przekroczyć wartość progową
b)
natężenie prądu płynącego przez laser musi przekroczyć poziom 1A
c)
napięcie przyłożone do złącza P-N powinno być większe od 5V
16. Konstrukcja lasera półprzewodnikowego składa się z:
a)
diody elektroluminescencyjnej
b)
diody elektroluminescencyjnej z dwoma równoległymi szlifowanymi powierzchniami
c)
kostki złącz P-N o wymiarach 1x1x1 mm
17. Odległość częstotliwości pomiędzy sąsiednimi modami podłużnymi zależy od:
a)
długości rezonatora lasera
b)
ilości modów w rezonatorze
c)
mocy lasera
18. W przypadku pracy lasera He-Ne w modzie podstawowym TEM 0,0
a) moc lasera jest najmniejsza
b) moc lasera jest najwieksza
c) laser pracuje wielomodowo
19. Natężenie wiązki lasera przechodzącej przez modulator elektrooptyczny zależy od
a) ustawienia polaryzatora
b) polaryzacji wiązki
c) zjustowania lasera
20. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz