Opracowanie zagadnień z ekonomii 5

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień z ekonomii 5 - strona 1 Opracowanie zagadnień z ekonomii 5 - strona 2

Fragment notatki:

19. Pieniądz - pojęcie, funkcje, cechy. Pieniądz - wszystko to, co jest powszechnie akceptowane w formie zapłaty za dobro i usługi lub tez w formie spłaty długu. Funkcje pieniądza: Środek wymiany - dzięki sprzedaży towarów lub usług otrzymujemy pieniądze, które następnie możemy wymienić na inne potrzebne nam dobra, Miernik wartości - w jednostkach pieniężnych podawane są ceny, dzięki którym można porównywać różne towary, Środek płatniczy - służy do dokonywania płatności transferowych lub transakcji, w których przepływ dóbr nie jest równoczesny z zapłatą. Środek gromadzenia wartości (tezauryzacji) - gromadzenie oszczędności. Środek wymiany międzynarodowej - może być środkiem rozliczeń międzynarodowych - tę funkcję spełniają zazwyczaj pieniądze krajów wysoko rozwiniętych, posiadających bardzo stabilną walutę. 20. Podział pieniądza. Podział pieniądza: Pieniądz narodowy: obowiązuje na terytorium jednego kraju, jest wymienialny (używany poza krajem, w którym występuje status wymiany: dolar, euro, funt) Pieniądz międzynarodowy: obowiązuje na terytorium większym niż jeden kraj dzieli się na regionalny (euro) i międzynarodowy (SDR) Formy pieniądza: Gotówka - występuje w postaci banknotów, bilonu i monet, jest emitowana przez Banki Centralne poszczególnych państw Pieniądz bezgotówkow y - są to depozyty bankowe u uruchamiane czekami, są emitowane przez banki komercyjne 21. Waluta a dewizy. Dewizy - należności zagraniczne opiewające na waluty, które z uwagi na swoją formę i stopień płynności mogą stanowić środek płatniczy w transakcjach międzynarodowych. Dewizy występują w postaci weksli, czeków, akredytyw, przekazów bankowych, pocztowych itp. Umożliwiają regulowanie należności bez konieczności transferu złota i walut. Kursy dewiz w systemie wymienialności walut (system walutowy) kształtują się na giełdach pieniężnych zazwyczaj nieco powyżej kursów walut, na które opiewają. W systemie waluty niewymienialnej kursy dewiz ustalane są przez rząd. 22. Pieniądz bezgotówkowy. Forma pieniądza występująca w postaci zapisów na bankowych rachunkach depozytowych . Uruchomienie pieniądza bezgotówkowego może mieć miejsce za pomocą przelewu bankowego , czeku , akredytywy lub karty kredytowej i polega na przenoszeniu płatności z rachunku jednego klienta na rachunek innego w tym samym lub w innym banku. Podstawą uruchomienia pieniądza bezgotówkowego może być depozyt pierwotny pochodzący ze środków właściciela rachunku lub też ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz