Opracowanie wyników pomiarów kątów i kierunków wraz z oceną dokładności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2156
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie wyników pomiarów kątów i kierunków wraz z oceną dokładności  - strona 1 Opracowanie wyników pomiarów kątów i kierunków wraz z oceną dokładności  - strona 2 Opracowanie wyników pomiarów kątów i kierunków wraz z oceną dokładności  - strona 3

Fragment notatki:

MaF       Ćwiczenia z geodezji II    1   TEMAT 1    Opracowanie wyników pomiarów kątów i kierunków wraz z oceną dokładności        4.  Obliczenie kątów pomierzonych metodą wypełnienia horyzontu      4.1. Obliczenie kątów pomierzonych w poszczególnych seriach  ( ) 2 " , ' , , i s i s i s α α α + = ;   ;      ' , ' 1 , ' ' i s i s i s K K − = + α " , " 1 , " ' i s i s i s K K − = + α   gdzie   α’ si  – kąt obliczony z pierwszego położenia lunety      α” si  – kąt obliczony z drugiego położenia lunety      4.2. Obliczenie kątów uzgodnionych  s s i s i ∑ = 1 , α α , gdzie s – liczba serii      4.3. Sprawdzenie warunku zamknięcia horyzontu  ∑ = − 0 400 g i α       4.4. Ocena dokładności  a.  Wyznaczenie poprawek Vs,i  Vs,i = αs,i – αi  gdzie   α s,i  – kąt pomierzony w serii  s      α i  – kąt uzgodniony    b.  Obliczenie średnich błędów kątów αi  0 i i m m s α = ±   ( ) ( ) 2 , 0, 1 s i i V m s = ± − ∑       gdzie    m0,i  – średni błąd jednostkowy kąta;  m αi – średni błąd kąta    c.  Obliczenie średniego błędu kąta na stanowisku  n m m n i ∑ ± = 1 2 α α , gdzie  n  – ilość kątów na stanowisku      4.5. Wykaz uzgodnionych kątów wraz z błędami          MaF       Ćwiczenia z geodezji II    2   Przykład tabeli ułatwiającej obliczenia    αs,i  Poprawki Vs,i [ cc]  Kąt  Seria    Seria  αi          1  2  3    1  2  3      m α,i  1  -  -  -  -  -  -  -  1 , s V ∑   ∑ 1 , 1 , s s V V       2  -  -  -  -  -  -  -  2 , s V ∑   , 2 , s s V V ∑       3  -  -  -  -  -  -  -  3 , s V ∑   ∑ 3 , 3 , s s V V                 i V , 1 ∑   i V , 2 ∑   i V , 3 ∑   ∑                   ∑ i iV V , 1 , 1 i iV V , 2 , 2 ∑ i iV V , 3 , 3 ∑   ∑       0,i  m     5.  Wyrównanie stacyjne kierunków według Hausbrandta i Weigla    5.1. W dzienniku pomiarowym podczas pomiaru wykonujemy:  a.  Obliczenie kierunków poprawionych o skręcenie limbusa  ' ' , , s i ' ,1 s i K K K = − s   dla I położenia lunety  " " , , s i " ,1 s i K K K = ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz