Opracowanie pytań testowych na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań testowych na egzamin - strona 1 Opracowanie pytań testowych na egzamin - strona 2 Opracowanie pytań testowych na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW 2007/2008
1.Wartosc średnia

 x (t )   x  p( x, t )dx  E{x(t )}

2.Autokowariancja
- autokorelacja sygnału scentrowanego
c xx (t1 , t 2 )  E{( x(t1 )   x (t1 ))( x(t 2 )   x (t 2 ))
3. Wzór na autokorelacje

rxx (t1 , t2 ) 
 x x
1 2
 p( x1 , x2 , t1 , t2 )dt1dt2  E{x(t1 ) x(t2 )}

4.Co umożliwia filtr innowacyjny?
- pozwala na implementacje filtrów o strukturze kaskadowej, łatwa modyfikacja długości filtru.
Każdy segment filtru realizuje rotację hiperboliczną elementów wejściowych
5.Sekwencja kołowa: sin, tag, macierze
cos  i   sin   i 
 (  i )  

 sin   i  cos  i  
6.Dla jakich sygnałów filtr parametryczny jest szybko (krótko) zbieżny?
- wąskopasmowych
Poprawa jakości estymacji zależy od szybkości malenia wartości funkcji wariancji:
- sygnał szerokopasmowy – jakość estymacji poprawia się powoli (wysokie rzędy filtrów)
- sygnał wąskopasmowy – jakość estymacji poprawia się szybko (filtry niskich rzędów)
7.Sygnal wejściowy Ao,Bo wyjściowy Po
8.Algorytm Lewinsona
 An 1 ( z )
 An ( z ) 
 B ( z )  (  n 1 )  zB ( z )
 n 1 
 n 
9. p 2  p
10.Filtr bezstratny
- cala moc przenoszona z we na wy
- macierz opisująca poszczególną sekcje filtru musi być ortogonalna, inaczej bezstratność suma
mocy doprowadzonych do sekcji filtru musi być równa sumie mocy wyprowadzonych z sekcji
11. Warunek macierzy Toeplitza
- C(i,k)=C(k-i)
12. Z czego wynika stabilność filtru modelującego?
- z jego bezstratności
13. Współczynniki A0=B0, co oznacza (jakiś stosunek - chyba A0/A1 w filtrze modelującym):
- całkowite odbicie NA WEJŚCIU
1
ALGORYTMY PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW 2007/2008
14.Transmitancja Ao/Ap filtru modelującego, co oznacza, gdy:
-Bo=Ao – czwórnik w warunkach całkowitego odbicia
-Bo=0 Ao/Ap przy B0=0(warunek całkowitego rozproszenia na wejściu) stanowi
ortogonalną realizację transmitancji Ap^-1 tj. transmitancji filtru modelującego.
15.Wektory progowe w tył
16.Ortogonalnosc filtru na wej. i wyj.
17.Macierze Ap/Ao w filtrze innowacyjnym
 Ap 
 A0  11 12   A0
 Bp   p  B0  21 22  B0
 
  
 
Z tego Ap/A0 = Θ11 / przy B0=0
18.Współczynnik Schura spełnia warunek:
n  1
 n 1  1
19.Z czego wynika stabilność numeryczna filtru innowacyjnego?
-stabilność numeryczna wynika z unormowania (do jedności) odchylenia standardowego
wszystkich sygnałów propagowanych w strukturze filtru
-bieguny musze leżeć wewnątrz kola jednostkowego (marginalnie na kole) zapewnia to J
ortogonalność
20.Na wyjściu Ap, Bp na wejściu A0, B0 jaka zależność opisuje filtr?
 Ap 
 A0  11 12   A0
Czwórnik opisany macierzą rozproszenia    p    
 
 Bp 
 B0 21 22  B0
21.B=0, co oznacza, - brak strat energii
Warunek całkowitego rozproszenia na wejściu
22. Autokorelacja
- jest funkcją parzysta rxx (k )  rxx (k )
23. Warunki optymalności filtru
Rn
0
an ,k
- E n (t ) y(t  k )  0
- C (k )  an,1C (k  1)  ...  an,nC (k  n)  0
24. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz