Opracowanie pytań - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie pytań - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

1. Widmo sygnału luminancji.
➢ posiada składową stałą
➢ ma strukturę prążków:
• dominujące prążki występują dla wielokrotności częstotliwości powtarzania linii
fH=15625 Hz
• amplitudy prążków maleją wraz ze wzrostem częstotliwości
➢ w różnych standardach TV przyjęto różne szerokości pasma wizji:
Standard
Pasmo [MHz]
D/K B/G
6
5
I
L M
5,5 6 4,2
2. Prawo sumowania kolorów (Prawo Granzmana) – dowolny kolor może być otrzymany w
wyniku dodania 3 kolorów, pod warunkiem, że dodanie dowolnych dwóch z tej trójki nie daje
trzeciego koloru.
3. Kodowanie widmowe:
➢ ograniczenie pasma sygnału luminancji (do ok. 3 MHz)
➢ zmodulowanie podnośnej (podnośnych) chrominancji sygnałami różnicowymi
➢ UR-Y i UB-Y:
• jednoczesne (modulacja QAM) standard NTSC i PAL
• kolejne (modulacja FM) standard SECAM
4. NTSC – National Television System Committee
➢ u Y =0,299 u R 0,587 uG 0,114 u B
podnośna chrominancji o częstotliwości f p =2⋅n1⋅F H /2≈3,58 MHz
jest modulowana QAM-SC sygnałami:
u Q=0,41u B −uY 0,48 u R−u Y 

u I =−0,27u B−u Y 0,74u R−u Y 

5. PAL – Phase Alternate for Line
➢ u Y =0,299 u R 0,587 uG 0,114 u B
➢ podnośna chrominancji o częstotliwości f p = 4⋅n1⋅F H /425Hz=4,43 MHz
jest modulowana QAM-SC sygnałami różnicowymi:
u U =0,493u B−uY 

u V =0,877u R −u Y 

➢ co linia następuje zmiana fazy podnośnej 90o−90 o
6. Wypadkowy sygnał chrominancji jest tworzony przez dwa modulowania kwadraturowo w
amplitudzie – podobnie jak NTSC. Istota standardu PAL (odróżniająca od NTSC) polega na:
➢ periodycznej zmianie fazy podnośnej chrominancji modulowanej sygnałem uRT o 180º (czyli
o ±90º względem fazy podnośnej modulowanej sygnałem uBT) z okresem wybierania linii
TH.
7. Standard PAL
Jednakowe stłumienie obu składowych powoduje:
➢ nasycenie barw będzie mniejsze niż w świetle oryginalnym (stosunkowo słabo zauważalny
zwłaszcza przy braku możliwości porównania ze wzorcem)
➢ proporcja składowych nie ulega zmianie, a zatem odcień (na co wzrok jest bardzo wrażliwy)
zostanie odtworzony prawidłowo
PAL - koder
PAL – dekoder chrominancji i tor luminancji
PAL – dekoder z linią opóźniającą
8. Sygnały kontrolno-pomiarowe:
➢ linii 17;
składa się z następujących części:
• impulsu bieli B2
• impulsu sinus – kwadrat 20T-F
• sygnału 5 – schodkowego D1
➢ linii 18;
składa się z następujących części:
• impuls odniesienia C1
• poziom średni
• sygnały sinusoidalne nałożone na poziom średni C2
➢ linii 330;
składa się z następujących części:
• impuls bieli B2, impuls sinus – kwadrat 2T-B1
• sygnału 5 schodkowego z nałożonym sygnałem sinusoidalnym D2
➢ linii 331;
składa się z następujących części:
• poziomu średniego
• sygnału chrominancji G1
• 3 – poziomowego sygnału chrominancji G2
• sygnału podnośnej odniesienia E
9. Transmisja dźwięku w telewizji
Transmisja cyfrowa – standard NICAM 728
➢ preemfaza
➢ ograniczenie pasma do 15 kHz
➢ próbkowanie 32 kHz
➢ kwantowanie (14 bitów)
➢ kompanderyzacja (ograniczenie długości słowa do 10 bitów + bit parzystości)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz