Opłata od posiadania psów - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opłata od posiadania psów - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

. Opłata od posiadania psów - ogólna charakterystyka, elementy konstrukcyjne.
Art. 18a ustawy i podatkach i opłatach lokalnych.
Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. Opłaty tej nie pobiera się od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, np. policji.
Przedmiotem opodatkowania jest posiadanie psa.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
@ członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP - pod warunkiem wzajemności
@ osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa
@ osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania psa asystującego
@ osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa
@ podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów
Maksymalna stawka opłaty, jaką może ustalić rada gminy to 100 zł rocznie od jednego psa.
Rada gminu ustanawia nie tylko stawkę, ale i termin, sposób płatności.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz