Opcje - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opcje  - omówienie zagadnienia - strona 1 Opcje  - omówienie zagadnienia - strona 2 Opcje  - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

Czynniki wpływające na cenę opcji:
- cena aktywów pierwotnych
- cena wykonania
- czas pozostający po wygaśnięciu opcji
- zmienność ceny aktywów pierwotnych
- wolna od ryzyka stopa procentowa
Cena aktywów pierwotnych
- biorąc pod uwagę relację ceny aktywów pierwotnych i ceny wykonania opcje określane są często
terminem
- in the money (opcja w cenie) to taka, która w przypadku natychmiastowego wykonania
prowadziłaby do dodatniego przepływu pieniężnego dla jej posiadacza
- at the money (opcja jest po cenie) – w przypadku natychmiastowego wykonania dawałaby zerowy
przepływ pieniężny
- out of money (opcja nie jest w cenie) – ujemny przepływ pieniężny
Wartość wewnętrzna opcji
Opcja in the money, at the money out of the money wyróżnia posiadanie lub nie posiadanie przez nie
tzw wartości wewnętrznej. Wartość wewnętrzna opcji jest to wyższa z dwóch wielkości: zero oraz
wartości jakie uzyskałoby się w przypadku natychmiastowego wykonania opcji.
Cena opcji zwana premią składa się z dwóch składników – wartości wewnętrznej (intrimic value) i
zewnętrznej (extrimic value)
Wartość zewnętrzna opcji, zwana często wartością czasową (time value) odzwierciedla wszystkie inne
czynniki mające wpływ na cenę opcji. Można do nich zaliczyć:
- długość okresu jaki pozostał do terminu wygaśnięcia opcji
- oczekiwany stopień zmienności ceny danego instrumentu
- ceny instrumentu z notowań terminowych
Przy innych warunkach niezmienionych premia jest tym większa, im bardziej odległy termin
wygaśnięcia opcji. W terminie wygaśnięcia opcji jej potencjalna wartość wynosi zero, a premia jest
równa tylko wartości wewnętrznej opcji. Dla opcji w pozycji at the money i out of the money cała
premia składa się z wartości zewnętrznej.
Zmienność ceny aktywów pierwotnych jest miarą niepewności co do przyszłych zmian tej ceny.
Wartość zarówno opcji kupna jak i opcji sprzedaży rośnie w miarę wzrostu zmienności ceny aktywów
pierwotnych. Dla oznaczenia zmienności mogą posłużyć dane z przeszłości. Historyczna zmienność
pokazuje jak bardzo ceny się zmieniały w przeszłości w przyjętym okresie np. w roku. Np. 50%
zmienności oznacza że z prawdopodobieństwem wynoszącym 68,3% jako odchylenie standardowe za
rok cena będzie o 50% wyższa lub niższa od obecnej.
Stopa procentowa a cena opcji
Stopa %ma ujemny wpływ na ceny opcji bowiem dot alternatywnego sposobu … środków
pieniężnych. Jako punkt do analizy wpływu stopy % na premię może być stopa oprocentowania 3miesięcznych bonów skarbowych. Zmiana stopy % wpływa na wartość zaktualizowaną netto
obliczoną z premii na koszt zakupu i magazynowania aktywów a nawet na cenę aktywów. Wpływ
stopy % został w większości uwzględniony w nowej cenie future poprzez koszt posiadania (cost of
carry)
Do oceny wrażliwości ceny opcji służy kilka współczynników oznaczonych greckimi literami
(współczynniki wrażliwości premii)
- delta – wskazuje na miary ceny premii przy zmianach ceny aktywów pierwotnych
Delta=dC/ds.
c- cena opcji
s – cena aktywów pierwotnych
- gamma – wskazuje ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz