opakowania i znakowanie towarów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2142
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opakowania i znakowanie towarów - strona 1 opakowania i znakowanie towarów - strona 2 opakowania i znakowanie towarów - strona 3

Fragment notatki:


Logistyka OPAKOWANIA I ZNAKOWANIE TOWARÓW Definicja opakowania Pod pojęciem opakowania rozumie się dającą się oddzielić powłokę pakowanego towaru, mającą go chronić i zabezpieczać przed wpływami otoczenia oraz oddziaływaniem energii mechanicznej w czasie trwania procesu transportowego.
Według definicji zawartej w PN-88/0-79000 opakowanie jest wyrobem przeznaczonym do ochrony innych wyrobów przed uszkodzeniami, a także do ochrony otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem zapakowanego towaru.
Samo opakowanie jest wg normy DIN 55 405 jednostką składającą się z:
Środka opakowaniowego - jest wyrobem z materiału opakowania, przeznaczonym do pokrycia zapakowanego towaru lub utrzymania go w całości
Materiału opakowania - to materiał, z którego wyprodukowane jest opakowanie
Pomocniczych środków opakowaniowych - obejmują środki, które wraz ze środkami opakowaniowymi służą do opakowania, zamknięcia i przygotowania do wysyłki pakowanego towaru.
2.Funkcje opakowania Funkcja produkcyjna - opakowanie umożliwia przygotowanie odpowiedniej ilości towarów na wejście do produkcji i pobranie odpowiedniej ilości towarów na wyjście z produkcji. Funkcja marketingowa - opakowanie wielu towarów stanowi istotną część strategii marketingowej wyrobu, która sprawia, że towar staje się możliwy do odróżnienia od towarów konkurencji. Funkcja użytkowa - zalicza się do niej ponowne zastosowanie opakowanie u nabywcy lub zastosowanie do innych celów. Funkcja logistyczna - opakowanie powinno ułatwi wykonywanie innych procesów logistycznych , warunkują sprawność czynności transportowych, manipulacyjnych i transportowania. Logistyczne funkcje opakowania są następujące:
Funkcja ochronna - ochrona towaru przez opakowanie jest uważana za najważniejszą logistyczną funkcję opakowania; opakowanie powinno zabezpieczać ładunek przed utratą lub obniżeniem jego jakości w drodze od producenta do konsumenta; opakowanie powinno chroni c towar przy wysyłce przed obciążeniami mechanicznymi i klimatycznymi (wilgotność, temperatura); ma utrudniać kradzież znajdującego się wewnątrz towaru.
Funkcja magazynowa - od opakowania wymaga się, aby ułatwiało ono magazynowanie towaru, tzn. opakowanie powinno nadawać się do układania w stosy; kształt i wymiary muszą pozwalać na bezpośrednie układanie poszczególnych opakowań na sobie; musi poza tym umożliwia wykorzystanie przestrzeni magazynowej,
Funkcja transportowa - opakowanie ma za zadanie ułatwić transport; przy stosunkowo niewielkiej masie opakowania, jego kształt i wymiary powinny pozwolić na optymalne wykorzystanie pojemności środka transportowego,


(…)

… wzajemnych relacji między handlem i produkcją
Polepszenie ochrony majątku jednostek handlowych
Przyspieszenie obsługi klientów o około 15%
Usprawnienie wymiany handlowej z zagranicą
Operatywne zarządzanie magazynami i placówkami handlowymi
Uproszczony schemat drogi życia opakowania
Pozyskiwanie surowców
Wytwarzanie materiału
opakowaniowego
Wytwarzanie opakowania
Pakowanie Dystrybucja / handel
Użytkowanie…
… przed stratami, jakie mogą powstać podczas przewozu i magazynowania
6. Kody kreskowe
Kod kreskowy jest graficznym odzwierciedleniem znaków, stanowiących kombinację jasnych i ciemnych elementów (równoległych kresek o zróżnicowanych szerokościach) mających na celu ich maszynowy odczyt.
Do czego służą te znaki:
Znaki te służą do kodowania danych identyfikujących określanych za pomocą symbolu graficznego, odczytywanego automatycznie przez czytniki (skanery).
Rodzaje kodów kreskowych:
Obecnie znanych jest ponad 200 kodów, częściej stosuje się ich ok.50, a masowo 8
Wyróżniamy m. in. kody:
UPC
EAN
JAN
IAN
EAN 13 (kod główny i do oznaczania jednostki konsumenckiej)
EAN 8
EAN 128 (kod uzupełniający , do oznaczania miejsca produkcji I numeru serii)
DUN 14 (do oznaczania jednostki wysyłkowej)
KORZYŚCI Z WPROWADZANIA…
… w magazynie mógł łatwo zidentyfikować żądane towary; opakowanie towarów kruchych, szybko psujących się, wymagających specjalnego traktowania przy wysyłce powinny być wyraźnie oznakowane symbolami rysunkowymi, znakami lub objaśnieniami,
Funkcja utylizacyjna - ma bardzo duży związek z procesami logistycznymi, gdyż recykling i utylizacja wykorzystywanych wielokrotnie opakowań to także składnik logistyki zwanej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz