Okoliczności egzoneracyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okoliczności egzoneracyjne - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

OKOLICZNOŚCI EGZONERACYJNE
Uwagi wstępne
Okoliczności egzoneracyjne obejmują:
Siłę wyższą
Okoliczności, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy poszkodowanego
Okoliczności, że szkoda nastąpiła wyłącznie z winy osoby trzeciej, za którą prowadzący przedsiębiorstwo lub posiadacz pojazdu nie ponosi odpowiedzialności
Siła wyższa
Szkoda musi być następstwem siły wyższej, co oznacza, że brak jest adekwatnego związku przyczynowego między ruchem przedsiębiorstwa lub pojazdu a powstałą szkodą.
Wina poszkodowanego
O winie poszkodowanego zwykło się mówić, gdy nie okazał ona należytej troski o swe własne interesy, nie dołożył staranności, jaką powinien przejawiać w danej sytuacji człowiek rozważny. Nie można przypisać mu winy, gdy działał ratując cudze dobro, życie lub zdrowie, oraz gdy jest niepoczytalny lub psychicznie nierozwinięty. Wina osoby trzeciej
Do kręgu tych podmiotów należą osoby, które prowadzą przedsiębiorstwo lub posiadacz pojazdu mechanicznego nie ponosi odpowiedzialności. Wspomniane podmioty ponoszą odpowiedzialność nie tylko za krąg osób wskazanych w art. 427, 429, 430 KC, ale także za swoich domowników i osoby, które z ich upoważnienia kierowały pojazdem lub uczestniczyły w ruchu przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność z art. 435, 436 KC obejmuje wszelkie szkody spowodowane wadami fabrycznymi pojazdu lub innego urządzenia mechanicznego, chociażby posiadacz nie mógł o nich wiedzieć. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz