Oględziny-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oględziny-opracowanie - strona 1 Oględziny-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

OGLĘDZINY Oględziny - sposób przeprowadzania dowodu rzeczowego, polegający na zmysłowym zapoznaniu się przez organ procesowy z miejscem, rzeczą lub ciałem w celu poznania ich cech i właściwości, z uwagi na ich znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy lub ich ujawnienia ( wykrycia ) innego źródła lub środka dowodowego. Jest to czynność protokołowana ( Art. 143 p. 1 pkt 3 i 4 ). W toku oględzin można dokonywać przesłuchania oraz innych czynności dowodowych ( Art. 212 )
Np. przesłuchanie osoby, która znalazła zwłoki i powiadomiła organy ścigania. 1. Oględziny miejsca ( Art. 207 p. 1 ) Wizja lokalna- ( w kryminalistyce )- tzw. oględziny wtórne- jej celem jest uzyskanie na miejscu zdarzenia właściwego jego obrazu bądź też uściślenie uzyskanych już informacji o zdarzeniu, w jakim nastąpiło. 2. Oględziny rzeczy ( Art. 207 p. 1 )- oględziny dowodów rzeczowych. Mogą być to przedmioty:
a. trwałe ( nie ulegają zniszczeniu lub zniekształceniu )
b. nietrwałe ( Art. 207 p. 2 )- mogą przy badaniu ulec łatwo zniekształceniu lub zniszczeniu, w takim wypadku należy:
- część tego przedmiotu zachować w stanie niezmienionym,
- jeśli nie jest to możliwe- stan ten utrwalić w inny sposób.
Np. zarejestrowanie obrazu rzeczy za pomocą fotografii, taśmy filmowej lub wideo, szkicu sytuacyjnego.
Np. oględziny rzeczy znalezionych podczas oględziny miejsca przestępstwa, znalezionych przy podejrzanym, zatrzymanym. Może to być także dokument, jeżeli interesuje nas nie jego treść intelektualna, ale cechy fizyczne ( autentyczność, autorstwo, pismo ). 3. Oględziny osoby a. żyjącej ( Art. 207 p. 1 )- Przesłanka Tylko wtedy gdy ustawa na to zezwala
- powierzchowne ( np. sprawdzenie, czy dana osoba ma bliznę na przedramieniu )
- szczegółowe- jeśli mogą wywołać uczucie wstydu, to ( Art. 208 ):
- powinna ich dokonać osoba tej samej płci, chyba że łączą się z tym szczególne trudności,
- osoby płci odmiennej mogą być obecne przy takich oględzinach jedynie w razie konieczności.
Np. dla zabezpieczenia osoby prowadzącej oględziny przed agresją badanego lub zabezpieczenia przed jego ucieczką.
b. nieżyjącej ( Art. 209 p. 1 )
Przesłanka Zachodzi podejrzenie przestępnego spowodowania śmierci ( chociażby przyczyna śmierci wydawała się oczywista ).
W celu ich dokonania prokurator/sąd mogą zarządzić wyjęcie zwłok z grobu ( ekshumacja ) - Art. 210
i. oględziny zewnętrzne ( oględziny zwłok ) Organ dokonujący ( Art. 209 p. 2 ) a. w postępowaniu sądowym- sąd ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz