Odpowiedzialność przedsiębiorstw wykorzystujących siły przyrody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność przedsiębiorstw wykorzystujących siły przyrody - strona 1 Odpowiedzialność przedsiębiorstw wykorzystujących siły przyrody - strona 2

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW STOSUJĄCYCH SIŁY PRZYRODY
Przedsiębiorstwo lub zakład wprawiane w ruch za pomocą siły przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych, wody, energii jądrowej itp.) ponoszą odpowiedzialność za wszelką szkodę wyrządzoną osobom trzecim w związku z ruchem przedsiębiorstwa lub zakładu.
Odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie ryzyka, jakie wiąże się zawsze z prowadzeniem tego rodzaju przedsiębiorstw. Ryzyko powinien ponosić właściciel przedsiębiorstwa, który decyduje o jego uruchomieniu i który czerpie z niego korzyści. Dotyczy to wszelkich przedsiębiorstw - państwowych, prywatnych spółdzielczych itd.. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest bardzo rygorystyczna, gdyż w omawianym przypadku osoba poszkodowana ma prawo dochodzić naprawienia szkody bez względu na to, czy można przedsiębiorstwu wykazać jakąkolwiek winę. Przedsiębiorstwo odpowiada także za wypadki nie zawinione. Wyłączone z tej reguły są szkody poniesione przez pracowników przedsiębiorstwa w wyniku wypadków przy pracy, które doznały odrębnego uregulowania na innych zasadach.
Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka ponoszą tylko takie przedsiębiorstwa i zakłady, w których stosowanie sił przyrody decyduje o ich funkcjonowaniu. Nie wystarcza, aby tylko poszczególne urządzenia pracowały w oparciu o energię elektryczną lub inną, jak to się dzieje na przykład w gospodarstwach rolnych. Cały ruch przedsiębiorstwa musi być oparty na wymienionych źródłach energii.
Dla powstania odpowiedzialności nie jest jednak potrzebny związek przyczynowy między powstałą szkodą a użyciem sił przyrody, wystarczy taki związek między szkodą a ruchem przedsiębiorstwa jako całości, jego działal- nością eksploatacyjną, czynnościami pracowników. W związku z tym przed- siębiorstwo odpowiada wobec osoby trzeciej nie tylko wtedy, gdy dozna ona obrażeń wskutek porażenia prądem lub wybuchu kotła parowego, ale także wówczas, gdy wpadnie do nie zabezpieczonego wykopu albo na oblodzonym dziedzińcu złamie nogę.
Wobec tego, że przedsiębiorstwo odpowiada na zasadzie ryzyka, kwestia winy za powstałą szkodę nie odgrywa z reguły roli, bo przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność nawet wtedy, gdy żadnej winy nie można przypisać ani jemu, ani podległym pracownikom. Brak winy po stronie przedsiębiorstwa ma znaczenie tylko w razie zawinienia szkody przez poszkodowanego.
Przedsiębiorstwo poruszane siłami przyrody może się uwolnić od od- powiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej tylko przez wykazanie jednej z następujących okoliczności:
szkoda powstała wskutek działania siły wyższej,
szkoda powstała z wyłącznej winy poszkodowanego,
szkoda powstała z wyłącznej winy osoby, za którą przedsiębiorstwo nie odpowiada (np. innego klienta fabryki).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz