Odpowiedzialność cywilna- zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność cywilna- zagadnienia - strona 1 Odpowiedzialność cywilna- zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Odpowiedzialność cywilna- zagadnienia podstawowe. Pojęcie długu i wierzytelności.
Pojęcie odpowiedzialności cywilnej.
Dług i odpowiedzialność (wzajemna relacja).
Podstawowe podziały odpowiedzialności cywilnej.
Relacja- odpowiedzialność osobista i odpowiedzialność rzeczowa.
Podstawowe podziały odpowiedzialności cywilnej.
Pojęcie długu i wierzytelności. Dług to obowiązki dłużnika w stosunku obligacyjnym ujęte syntetycznie.
Wierzytelność to ogół uprawnień wierzyciela ujętych syntetycznie.
W stosunku obligacyjnym najczęściej obie strony są uprawnione i zobowiązane.
Inne ujęcie:
Dług- obowiązek dłużnika spełnienia świadczenia.
Wierzytelność- uprawnienie wierzyciela do uzyskania świadczenia.
Cechy długu: Ciąży na dłużniku - obciąża majątek dłużnika (np. długi spadkowe obciążają spadek).
Możliwe jest tworzenie kategorii, podziałów długów:
Dług główny i uboczny.
Dług związany z prowadzonym przedsiębiorstwem lub niezwiązany (55 4 ).
Dług osobisty i rzeczowy.
Długi pieniężne i niepieniężne.
Struktura długu i wierzytelności  każdy dług i wierzytelność mogą mieć swoją strukturę.
Umowa pożyczki - struktura długu pożyczkobiorcy:
Ale to jest jeden dług!!!
Podziały długów są istotne, np. przy przedawnianiu roszczeń:
- kapitał główny - 10 lat,
- odsetki - 3 lata.
Pojęcie odpowiedzialności cywilnej. Aspekt podmiotowy. Odpowiedzialność ciąży na dłużniku (odpowiada za długi).
Aspekt pochodzenia odpowiedzialności.
Kategoria odpowiedzialności związana jest z istnieniem długu (zawsze występują razem). Dług implikuje odpowiedzialność.
Chwila powstania odpowiedzialności i jej aktualizacja.
1.10.2009 - chwila zawarcia umowy pożyczki = powstanie długu i odpowiedzialności;
1.10.2010 - chwila, gdy trzeba zwrócić pożyczkę, gdy wierzytelność staje się wymagalna (W może skutecznie żądać spełnienia świadczenia) = aktualizacja odpowiedzialności.
Aspekt funkcjonalny - najistotniejsze. Problem wymuszenia spełnienia świadczenia:
Dobrowolne spełnienie.
Niedobrowolne, ale legalne wymuszenie = egzekucja.
Aspekt przedmiotowy.
Dłużnik odpowiada nie „własną osobą”, ale majątkiem. Odpowiedzialność cywilna jest zawsze odpowiedzialnością majątkową!
720
Dług główny o zwrot.
P- b
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz