odpowiedzi na kolokwium - Neurony

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1960
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
odpowiedzi na kolokwium - Neurony - strona 1 odpowiedzi na kolokwium - Neurony - strona 2

Fragment notatki:

11. ważnym ośrodkiem układu pozapiramidowego jest:
a)hipokamp b)jądro ogoniaste c)opuszka węchowa
d)przegroda
12. Neurony typu Golgi II:
a) mają długie aksony b)mają krótkie aksony c)są najmniejszymi komórkami glejowymi
d)występują tylko w półkuli dominującej
13. Neurony ziarniste: a)znajdują się w warstwie IV kory nowej b)znajdują się w warstwie III kory nowej
c)są neuronami dwubiegunowymi
d)ich aksony tworzą drogę ruchową
14. Kora mózgowa nowa:
a)jest częścią hipokampa
b)ma budowę trójwarstwową
c)pokrywa przyśrodkową część móżdżku d)zawiera neurony piramidowe 15. Kora móżdżku:
a)jest częścią węchomózgowia
b)nie ma w niej komórek glejowych
c)zawiera komórki piramidowe duże d)zawiera komórki koszyczkowe 16. Afazję czuciową może wywołać:
a)upośledzenia aparatu ruchowego mowy b)uszkodzenie płata skroniowego c)uszkodzenie rogów przednich rdzenia kręgowego
d)uszkodzenie podwzgórza
17. Uszkodzenia płata potylicznego może wywołać: a)agnozję wzrokową b)halucynacje słuchowe
c)paraliż kończyn górnych
d)zaburzenia równowagi
18. Podczas snu zapis EEG wykazuje:
a)fale beta
b)zmianę potencjału spoczynkowego
c)marzenia senne d)fale delta 19. Pląsawicę Huntingtona wywołuje:
a)uszkodzenie robaka móżdżku b)degeneracja neuronów skorupy c)niedorozwój komór bocznych mózgu
d)uszkodzenie jądra klinowatego
20. Astrocyty:
a)w dojrzałym mózgu nie mogą się dzielić b)tworzą bliznę w uszkodzonym mózgu c)uważane są za główne fagocyty mózgowe d)produkują płyn mózgowo rdzeniowy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz