od stosunków społecznych do organizacji Środowisko społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
od stosunków społecznych do organizacji Środowisko społeczne - strona 1 od stosunków społecznych do organizacji Środowisko społeczne - strona 2

Fragment notatki:

'Socjologia' Piotr Sztompka: Rozdział 5 - Od stosunków społecznych do organizacji
Środowisko społeczne
-to jednorodny zbiór takich samych lub przynajmniej istotnie podobnych pozycji i ról (np. Takie
samośrodowisko artystyczne)
-relacje wiążące takie same pozycje
-jednorodna wielość ról (lekarze, artyści, profesorowie itp.)
Emile Durkheim - solidarność mechaniczna - poczucie wspólnoty oparte na podobieństwie ról, funkcji
(więzi, nie stosunki)
- solidarność środowiskowa – wynika z podobieństwa trzech atrybutów pozycji:
*pozycje ról (sposób zachowania)
*mentalność środowiskowa (nosiciele podobnych koncepcji)
*interesy, „szanse życiowe” (zestaw typowych innych pozycji
z którymi jest powiązana)
*zaufanie a priori
*lojalność
*intensywne kontakty wewnątrzśrodowiskowe (np. endogamia
środowiskowa – tendencja do małżeństw z grupy)
Krąg społeczny
-to krąg typowych partnerów
-każda pozycja w obrębie kręgu społecznego to pozycja perymeryczna
-konflikt w ramach pozycji społecznej / konflikt między segmenatmi roli (jeden człowiek sprawuje
kilka ról równocześnie, od każdej wymaga się czegoś innego; napięcie wywołane niemożnością
pogodzenia z sobą wszystkich ról)
-strategie radzenia sobie z napięciami (np. „meta-reguły”-reguły kulturowe-wprowadzają porządek
preferencji)
Konglomerat pozycji
-jednostka równocześnie zajmuje wiele pozycji społecznych
-każda ze składowych pozycji to pozycja cząstkowa (nie wszystkie są równorzędne; zależnie od
kultury i subiektywizmu niektóre są nadrzędne inne podrzędne)
-pozycja centralna-pozycja społeczna preferowana przez jednostkę
-pozycja peryferyczna-o mniejszym znaczeniu
-napięcie powstaje gdy pozycja nie zgadza się z kulturą
-skutki napięć:
*konflikt między pozycjami/rolami
*dysonans między poglądami (konferuizm)
*konflikt interesów (np. sędzina kuzynką oskarżonego)
*różne kierunki kontaktów społecznych i interakcji
Sekwencja pozycji
-gdy pozycje zmieniają się w czasie życia (kariera, awans)
-pozycje aktywizują się w różnym czasie (istnieją widoczne i utajone)
-pozycje zewnętrzne-pozycje treściowo odległe, nie tej samej sekwencji
wewnętrzne-pozycje treściowo bliskie
predestynujące-zwiększają szanse osiągnięcia innej pozycji
dyskryminujące-zmniejszające szanse osiągnięcia innej pozycji
Organizacja społeczna
-środowisko społeczne-te same pozycje różne osoby
-krąg społeczny-te same osoby różne pozycje
-organizacja społeczna-całość zbudowana z różnych osób zajmujących różne pozycje; zintegrowany
zbiór pozycji społecznych i stosunków społecznych, realizujących wspólne funkcje; odróżniająca się
od innych całość
-różne konteksty społeczne (rodzina, firma)
-współczesne społeczeństwo-”społeczeństwo organizacji” (przechodzenie z organizacji do organizacji)
-Max Weber-instrumentalna efektywność-dążenie do jak największych rezultatów w najmniej
kosztowny sposób
(odpowiednie budowanie pozycji społecznych i stosunków
społecznych)
-zmiany organizacji-ciągłe „odczarowywanie”
-biurokracja „typ idealny” (7 właściwości) – organizacje społeczne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz