Ocieplanie dachu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocieplanie dachu  - strona 1 Ocieplanie dachu  - strona 2

Fragment notatki:

OCIEPLANIE DACHU
Bardzo ważnym zagadnieniem jest ocieplenie dachu. W każdym domu najwięcej ciepła ucieka przez dach, dlatego powinien być on lepiej izolowany niż inne zewnętrzne przegrody budynku a ocieplenie należy chronić przed wilgocią. Ocieplony dach pełni funkcję przegrody cieplnej, w której występują niekorzystne zjawiska skraplania się pary wodnej, zagrażające trwałości izolacji. Dlatego też każdy ocieplony dach ma konstrukcje wielowarstwową, na którą składa się warstwa paroizolacji, warstwa termoizolacyjna, warstwy wstępnego krycia oraz właściwe pokrycie dachowe.
Paroizolacja i termoizolacja, bez względu na materiał pokrycia dachowego, są zawsze montowane w podobny sposób, natomiast wybór materiału warstwy wstępnego krycia i technika jej montażu zależy od rodzaju pokrycia dachowego.
Różnica temperatur po obu stronach dachu zwłaszcza w sezonie grzewczym może dochodzić nawet do 50 stopni, nic więc dziwnego, że na granicy pomiędzy niską temperaturą na zewnątrz a wyższą, stałą temperaturą panującą wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych dochodzi do zjawiska skraplania się pary wodnej. Najczęściej przejście pary przez punkt rosy leży w środkowej części ocieplonego dachu, tam, gdzie zazwyczaj znajduje się warstwa termoizolacji. Aby nie dopuścić do zawilgocenia ocieplenia, od strony pomieszczeń mieszkalnych zakłada się warstwę paroizolacji w postaci specjalnych folii paroizolacyjnych. Połączenia arkuszy folii dokonuje się przy pomocy specjalnie do tego celu przeznaczonych taśm klejących. Aby paroizolacja działała skutecznie należy pamiętać o wykonaniu szczelnych połączeń z elementami konstrukcyjnymi, które przerywają ciągłość warstwy paroizolacyjnej.
Ocieplenie dachu stanowi warstwa termoizolacyjna wykonana zwykle z wełny mineralnej wypełniającej przestrzenie pomiędzy krokwiami. Dla zapewnienia wymaganego normami współczynnika przenikalności cieplnej dachu równego 0,3 W/ m2 warstwa wełny mineralnej musi mieć minimalną grubość 20cm. Termoizolacja musi być dobrze zabezpieczona przed obsuwaniem się pod wpływem własnego ciężaru.
Warstwa wstępnego krycia zabezpiecza przed ewentualnymi przeciekami oraz zapewnia możliwość odparowania wilgoci z termoizolacji. Sposób wykonania tej warstwy zależy od rodzaju pokrycia dachowego. Na dachach, gdzie pokrycie dachowe układane jest na poziomych łatach, rolę tradycyjnego deskowania spełniają dachowe folie paroprzepuszczalne, pozwalające na dyfuzję pary wodnej z warstwy termoizolacyjnej i zapewniające ochronę przed wilgocią i wiatrem. Dotyczy to dachów krytych trzciną, gontami drewnianymi, dachówkami ceramicznymi i betonowymi, blachodachówką oraz płyt bitumicznych i włóknocementowych.
Rozróżnia się dwa rodzaje folii wstępnego krycia. Różnią się one stopniem przepuszczalności pary wodnej, z czym wiąże się sposób ich montażu nad izolacją cieplną. Folia niskoparoprzepuszczalna wymaga pozostawienia szczeliny wentylacyjnej między warstwą ocieplenia a folią, natomiast folia wysokoparoprzepuszczalna układana jest bezpośrednio na warstwie ocieplenia.

(…)

… powietrza pod pokrycie. Ma to na celu osuszenie skraplającej się na spodniej stronie blachy pary wodnej, która w przeciwnym razie prowadziłaby do trwałego zawilgocenia desek i korozji blachy.
Pod poszyciem powinna być pozostawiona szczelina wentylacyjna około 2,5 cm grubości, oddzielająca warstwę ocieplenia od desek. Przy nachyleniu połaci dachowych poniżej 20o stosowane są obecnie warstwy rozdzielające…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz