OCHRONA WIZERUNKU I ADRESATA KORESPONDENCJI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2814
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
OCHRONA WIZERUNKU I ADRESATA KORESPONDENCJI - strona 1 OCHRONA WIZERUNKU I ADRESATA KORESPONDENCJI - strona 2

Fragment notatki:

Szczególne postaci wizerunku
-maska artystyczna
-wizerunek dźwięczny
-wizerunek piśmienniczy
-wizerunek zbiorowy
-karykatura
Dopuszczalność rozpowszechniania wizerunku bez zgody osoby sportretowanej
1)wizerunki pozowane
-zapłata za pozowanie traktowana jest jako udzielenie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku
2)wizerunki osób powszechnie znanych, wykonane w zwiazku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych
*Warunki
-osoba należy do osób powszechnie znanych
-w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych
społecznych i zawodowych
-wizerunek wykonano w miejscu publicznym, w związku z funkcjonowaniem uprawnionego w życiu publicznym
-celem realizacja podstawowego zadania prasy, tzn. rzetelnego informowania obywateli, jawności życia politycznego, kontroli oraz krytyki społecznej
*ALE wymagalność zgody gdy
-wizerunek został wykonany w miejscach i sytuacjach o charakterze prywatnym lub w okolicznościach niemających związku z wykonywaniem działalności publicznej
-celem jest wykorzystanie wizerunku osoby jedynie do osiągnięcia zysku, w celu reklamowym, w celu zwiekszenia sprzedaży czasopisma
-wizerunek został wykonany przy użyciu przez dziennikarzy niedozwolonych technik zbierania informacji
3)wizerunki osób stanowiące jedynie szczegół całości
Rozpowszechnianie korespondencji wymaga zgody adresata korespondencji
1)w okresie 20 lat po śmierci rozpowszechnianie korespondencji wymaga zgody małżonka adresata
-w razie braku małżonka kolejno zstępnych, rodziców i rodzeństwa adresata korespondencji
2)obowiązek uzyskiwania zezwolenia rodziny zmarłego adresata jest wyłączny -gdy adresat wyraził swoją wolę odnośnie do możliwości rozpowszechniania kierowanej do niego korespondencji na wypadek śmierci
Korespondencja
-w postaci zindywidualizowanej
-między konkretnymi osobami
a)listowna
b)telegraficzna
c)telefaksowa
d)telefoniczna
e)e-mailowa
Strony Korespondencji
1)nadawca
-osoba fizyczna/prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
-nie może rozpowszechniać korespondencji bez zezwolenia adresata
-nie korzysta z ochrony przewidzianej w art. 82 pr.aut.
2)adresat
-osoba fizyczna
-podmiot uprawniony do decydowania o rozpowszechnianiu korespondencji
Roszczenia w przypadku bezprawnego rozpowszechniania wizerunku lub korespondencji
1)żądanie dopełnienia czynności polegających na usunięciu skutków naruszenia ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz