Ochrona ubezpieczeniowa

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona ubezpieczeniowa  - strona 1 Ochrona ubezpieczeniowa  - strona 2 Ochrona ubezpieczeniowa  - strona 3

Fragment notatki:


1. Ochrona ubezpieczeniowa Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą należy liczyć się z możliwością poniesienia różnego rodzaju strat, które mogą zagrozić stabilności podmiotu gospodarczego. Wspomnianą możliwość poniesienia strat fachowo nazywa się ryzykiem.
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sklep odzieżowy, „Alfa”, który mieści się w budynku stanowiącym ciąg pomieszczeń: handlowych, usługowych, a także mieszkalnych, przy ulicy oś. 25-Lecia PRL 16 w Tarnowie, w województwie małopolskim.
2. Ana liza ryzyk Sklep znajduje się w sąsiedztwie innych placówek handlowych, w tym sklepu z łatwopalnymi artykułami remontowymi (farby, lakiery, kleje do tapet, rozpuszczalniki itd.). Ponad to nad sklepem znajdują się lokale mieszkalne, co zwiększa ryzyko np. zalania. Dlatego pierwszym ubezpieczeniem, jakie postanowiliśmy wykupić dla firmy, będzie ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Postanowiliśmy także wykupić ubezpieczenie od kradzieży i rabunku. Sklep dysponuje wysokiej klasy towarem, a także jest w posiadaniu sprzętu komputerowego i sprzętu audio-video. Firma ma siedzibę na parterze, co zwiększa ryzyko kradzieży. Ponad to dzielnica, w której znajduje się sklep „Alfa”, jest miejscem częstych kradzieży i rabunków.
Ponieważ firma posiada samochód dostawczy, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC, postanowiliśmy wykupić także ubezpieczenie AC i NW.
Wykupiliśmy także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Zadecydowaliśmy się wykupić indywidualne polisy ubezpieczeniowe na życie dla pracowników sklepu. Ponieważ firma zatrudnia tylko 6 osób, budowanie całego programu ochrony ubezpieczeniowej byłoby nieopłacalne.
3. Opis podmiotu gospodarczego „Alfa” 3.1. Opis lokalu Sklep znajduje się na parterze.
Powierzchnia - 150 metrów kwadratowych;
Instalacje: gazowa, elektryczna, wodna, kanalizacyjna;
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: gaśnice oraz czujniki temperaturowe i dymne.
W lokalu znajdują się 2 okna wystawowe oraz 2 okna na zapleczu - wszystkie okratowane od wewnątrz kratą stalową. Drzwi wejściowe (dla klientów) są żelazne i zabezpieczone są dwoma zamkami wielozastawkowymi typu Gerda, a także kłódką. Drzwi od zaplecza są drewniane, okute blachą, z dwoma zamkami typu Gerda. Lokal posiada zabezpieczenie alarmujące o włamaniu.
Wartość lokalu.................................................................................................120 000,00 zł


(…)

…,
komputer z monitorem,
drukarkę,
wieżę Hi-Fi,
telewizor.
Ich łączna wartość to 11 200,00 zł, lecz ubezpieczyliśmy je na 10 000,00 zł. Składkę naliczyliśmy według stawki taryfowej, która wynosi 1,4% podanej sumy ubezpieczenia, stąd:
10 000,00 x 1,4% = 140,00 zł
Razem składka na ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wynosić będzie:
środki obrotowe 257,00 zł
środki trwałe 140,00 zł
Razem 397,00…
… 103,75 - 210,375 = 1 893,375 = 1 893,40 zł
Zatem kwota ostateczna za ubezpieczenie AC wynosi 1 893,40 zł za rok.
7.3. Ubezpieczenie NW
Składkę na ubezpieczenie NW nalicza się od określonej odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego. My ubezpieczyliśmy na sumę ubezpieczenia 5 000,00 zł, skąd składka na ubezpieczenie NW, w naszym przypadku wynosi:
5 000,00 x o.8% = 40,00 zł
W sumie ubezpieczenie…
…:
15 000,00 x 0,6% = 90,00 zł
Przy tego typu ubezpieczeniach muszą być podane sumy ubezpieczenia oraz rodzaj schowka. Według wywiadu sklep posiada kasetę stalową, przymocowaną do podłoża (pierwsza klasa zabezpieczenia). Górna granica odpowiedzialności to 0,3 jednostki obliczeniowej.
Jednostka obliczeniowa (j.o.) - stanowi 120 - krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegło kwartał…
….
Ubezpieczyliśmy towar (środki obrotowe) w kwocie 90 000,00 zł, stosując stawkę taryfową według tabeli 0,1 pozycja 12, w której rodzaj działalności określono jako „handel detaliczny”. Ta stawka taryfowa w naszym przypadku wynosi 0,27%.
Zgodnie z powyższym wysokość składki będzie następująca:
90 000,00 x 0,27% = 243,00 zł
Przy obliczaniu wysokości składki nie zastosowaliśmy żadnych obniżek, ponieważ sklep…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz