Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa - strona 1 Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa - strona 2 Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa – wskaźniki rotacji, gospodarowania zasobami
oraz zarządzania kosztami.
Do pomiaru aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa w obszarze wykorzystania
posiadanych zasobów materialnych i kapitału intelektualnego służą wskaźniki sprawności
działania, do których zalicza się:
A. Wskaźniki oparte na kosztach przedsiębiorstwa
B. Wskaźniki rotacji
C. Wskaźniki gospodarowania zasobami
A.)Wskaźniki oparte na kosztach przedsiębiorstwa.
1.)Najbardziej ogólnym wskaźnikiem obciążenia przychodów ze sprzedaży kosztami jest
wskaźnik operacyjności, nazywany też wskaźnikami poziomu kosztów:
Wskaźnik operacyjności = (Koszty własne sprzedaży/Przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów) * 100%,
Gdzie koszty własne sprzedaży obejmują: koszty wytworzenia sprzedanych produktów,
wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu.
Wskaźnik operacyjności obrazuje efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie oraz
zdolność jego kierownictwa do kontroli i obniżki kosztów.
2.) Wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży produktów kosztami ich wytwarzania
obrazuje, jaką część przychodów ze sprzedaży produktów uzyskanych z podstawowej
działalności przeznacza się na pokrycie kosztów wytworzenia tych produktów. Im mniej
przychodów pochłania ta grupa kosztów, tym większe szanse na wyższy wynik finansowy ma
przedsiębiorstwo:
Wskaźnik obciążenia przychodów ze sprzedaży produktów kosztami ich wytwarzania =
( Koszty wytworzenia/ Przychody netto ze sprzedaży produktów) *100%
3.)Wskaźnik kontroli kosztów administracyjnych= ( Koszty ogólnego zarządu i koszty
sprzedaży/ Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów)* 100%
Informuje o udziale kosztów administracyjnych w wartości sprzedaży. Poziom kosztów
ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży zależy nie tylko od specyfiki branży, lecz przede
wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa, rozwiązań w zakresie dystrybucji wyrobów,
rodzaju sprzedawanych produktów, form marketingu i promocji oraz wielu innych
czynników. W dużych przedsiębiorstwach obciążenie przychodów ze sprzedaży kosztami
będzie znacznie niższe niż w przedsiębiorstwach małych.
B.)Wskaźniki rotacji.
Najbardziej ogólny wskaźnik globalnego obrotu aktywami określa, ile razy przychód ze
sprzedaży jest większy od aktywów posiadanych przez przedsiębiorstwo.
Wskaźnik globalnego obrotu aktywami =
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / Średni stan aktywów
ogółem
Jego wielkość w dużym stopniu zależy od specyfiki branży. Będzie on niski w przemysłach o
wysokiej kapitałochłonności, wysoki zaś w przemysłach o dużym udziale pracy ludzkiej w
procesach produkcyjnych i niskiej kapitałochłonności.
2.)
Wskaźnik rotacji aktywów trwałych przedstawia efektywność wykorzystania tych aktywów
uczestniczących w generowaniu przychodów ze sprzedaży:
Wskaźnik rotacji aktywów trwałych=
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów/ Średni stan aktywów
trwałych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz