Obowiązki ubezpieczającego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obowiązki ubezpieczającego - wykład - strona 1

Fragment notatki:

OBOWIĄZKI UBEPIECZJĄCEGO:
obowiązki przed zawarciem umowy - deklaracje ryzyka tzn. ubezpieczający ma obowiązek podać do wiadomości Zakładowi Ubezpieczeń wszystkie informacje mające wpływ na ocenę ryzyka. Wyróżniamy trzy sposoby deklaracji: anglosaski - polega na tym, że ubezpieczający bez uprzednich pytań Zakładu Ubezpieczeń powinien informować go o okolicznościach, które powinny mu być znane,
kontynentalny - polega na tym, że dawana deklaracja dotyczy tylko znanych okoliczności, o które pytał Zakład Ubezpieczeń (system pytań i odpowiedzi),
mieszany - polega na tym, że ubezpieczający odpowiada zgodnie z prawdą na pytania oraz zwraca uwagę Zakładowi Ubezpieczeń na jego zdaniem ważne okoliczności nawet jeśli o nie nie pytał,
obowiązki w trakcie trwania umowy:
obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa obiektom ubezpieczonym,
obowiązek informowania ubezpieczyciela o istotnych zmianach dotyczących ubezpieczonego ryzyka,
obowiązki z chwilą powstania wypadku ubezpieczeniowego - ubezpieczający zobowiązuje się do użycia wszelkich dostępnych środków aby zmniejszyć czy ograniczyć skutki szkody (Zakład Ubezpieczeń pokrywa koszty tych działań).
Sankcje za naruszenie obowiązku deklaracji ryzyka :
odmowa wypłaty odszkodowania -gdy nastąpił wypadek ubezpieczeniowy, a ubezpieczający zataił jakieś informacje
jeśli nie doszło do wypadku, ale ryzyko które zadeklarował ubezpieczający jest znacznie większe, zakład ubezp. może odstąpić od ubezpieczenia
zwiększenie składki ubezpieczeniowej - jeśli okaże się, że deklaracja ryzyka nie przebiegłą w sposób prawidłowy, ubezpieczający nie podał prawdziwych informacji, ale po uzyskaniu prawdziwej informacji zakład ubezp. nie chce odstąpić od umowy, ale podpisuje ją na innych warunkach
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz