Obliczenia - laboratorium-fizyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia - laboratorium-fizyka - strona 1 Obliczenia - laboratorium-fizyka - strona 2 Obliczenia - laboratorium-fizyka - strona 3

Fragment notatki:

Obliczenie wartości stałej siatki d Rząd prążka
Kąt odczytany Δ - kąt ugięcia (α)
Stała siatki
0
93034`±2`
1 prawy
73032`±2`
20002`
d1=(1721,3±2,69)nm
2 prawy
49058`±2`
43034`
d2=(1717,3±1,04)nm
1 lewy
113014`±2`
20020
d3=(1706,6±2,64)nm
2 lewy
135032`±2`
42018
d4=(1755,3±1,10)nm
Δ - jest to odchylenie danego prążka od prążka rzędu 0, oznaczany jako α
Wartości stałej siatki obliczyliśmy ze wzoru: gdzie:
m - rząd prążka
λ - długość fali światła sodowego, która wynosi 589,3nm,
α - wartość kąta danego prążka w stosunku do prążka rzędu 0, w tabeli występuje jako Δ.
Wartości błędów stałej siatki obliczyliśmy korzystając z metody różniczki zupełnej: gdzie:
λ=589,3nm
Δ α=0,00057
m i α - zmienne
d1(α)=2,69nm
d2(α)=1,04nm
d3(α)=2,64nm
d4(α)=1,10nm
Z obliczonych wartości stałej siatki i ich wartości błędów wyznaczyliśmy średnią wartość stałej siatki oraz średnią wartość błędu tej stałej, otrzymując wartość:
d=(1725,12±1,87)nm
Obliczenie zdolności rozdzielczej siatki R
Wartość rozdzielczą siatki obliczyliśmy ze wzoru:
gdzie:
λ - jedna z długości fali dwóch linii widmowych sodu, λ=589,6nm,
Δ λ - różnica między długościami fal tych dwóch linii, Δ λ=0,6nm.
R=589,6nm/0,6nm=982,67
Obliczenie liczby szczelin N
Liczbę szczelin dla każdego rzędu widma obliczyliśmy ze wzoru:
gdzie:
R - zdolność rozdzielcza siatki,
m - rząd widma
dla 1 rządu:
N= 982,67/1 = 982,67
dla 2 rzędu:
N=982,67/2 = 491,34
Obliczenia długości fali dla światła neonowego λ
Wszystkie te pomiary zrobione zostały dla prążków rzędu 1:
kąt
Δ
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz