Obliczenia hydrauliczne węzła sieciowego - Dobór zaworów regulacyjnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obliczenia hydrauliczne węzła sieciowego - Dobór zaworów regulacyjnych  - strona 1

Fragment notatki:

PRZYKŁAD  2(b) –                                       OBLICZENIA HYDRAULICZNE      WĘZŁA SIEC    IOWEGO     Wykonać obliczenia hydrauliczne węzła sieciowego dla poniższych danych. Dane: Węzeł dwufunkcyjny szeregowo-równoległy z priorytetem c.w.u. Qco = 85 kW Qcwu = 76 kW Ciśnienie dyspozycyjne sieci 80 kPa. 1. Maksymal    ne przepływy wody sieciowej :       - zima (sezon grzewczy) ρ (t=97,5°C) = 960,05 kg/m3 GSCOZ = 85/ 4,2 x (125-70) = 0,368 kg/s = 1,32 t/h = 1,38 m3/h GSZ = 1,5 x Gsco = 1,5 x 0,368 kg/s = 0,55 kg/s = 1,98 t/h = 2,07 m3/h - lato ρ (t=47,5°C) = 989,05 kg/m3 GSL = GSCWU(I+II) = 76/ 4,2 x (70-25) = 0,402 kg/s = 1,45 t/h = 1,46 m3/h 2. Obliczenia hydrauliczne - okres zimowy     3. Odcinek  1  (A – B)     GSZ = 1,98 t/h = 2,07 m3/h średnica  Dn 50,  v = 0,3 m/s R = 2,95 daPa/m = 2,95 mm/m L = 5,0 m Straty liniowe : ∆pL = 2,95 x 5 = 14,75 = 15 daPa Straty miejscowe: - zawór kulowy spawany  Dn 50, kvs=103 m3/h ⇒ 4 daPa - odmulacz magnet. OISm150/32, Dn 32, kvs=27,5 m3/h ⇒ 57 daPa - 2xkolano gładkie 90 ° R=2xDn, Dn 50,  Lz=2x0,7m ⇒                4 daPa                 ∆pm = 65 daPa Razem straty ciśnienia: ∆  p 1 = ∆pL + ∆pm = 15 +65 = 80 daPa 4. Odcinek  2  (B – WCO – C –D)     Gsco = 1,32 t/h = 1,38 m3/h średnica  Dn 40,  v = 0,3 m/s R = 5,67  daPa/m  L = 6,0 m Straty liniowe : ∆pL = 5,67 x 6 = 34,02 daPa Straty miejscowe: - wymiennik CO   ⇒   190 daPa - 2xzawór kulowy Dn40, kvs=65 m3/h ⇒     10 daPa - ciepłomierz WSD4 qn=1,5m3/h, kvs=3m3/h  ⇒  2116 daPa - 4xkolano gładkie 90 °, R=2xDn, Dn 40, Lz=4x0,5m  ⇒        11 daPa - trójnik prosty, rozdz. strumieni, Lz=0,9m ⇒                        5 daPa                       ∆pm = 2332 daPa Razem straty ciśnienia: ∆  p 2 = ∆pL + ∆pm = 34 + 2332 = 2366 daPa 5. Odcinek  3  (D – WCWI – E)     Gsz = 1,98 t/h = 2,07 m3/h średnica Dn 50,  v = 0,3 m/s R = 2,95 daPa/m  1 L = 4,0 m Straty liniowe : ∆pL =2,95 x 4 = 12 daPa Straty miejscowe: - wymiennik WCW I   ⇒      1300 daPa - 2xzawór kulowy spawany Dn 50, kvs=103 m3/h     ⇒    8 daPa - 4xkolano gładkie 90 °, R=2xDn, Dn50, Lz=4x0,7m ⇒    8 daPa - trójnik prosty, łączenie strumieni, Lz=0,6m    ⇒                        2 daPa

(…)

… – F)
Gsz = 1,98 t/h = 2,07 m3/h
średnica Dn 50,
v = 0,3 m/s
R = 2,95 daPa/m
L = 5,0 m
Straty liniowe :
∆pL = 2,95 x 5 = 15 daPa
Straty miejscowe:
- filtr FS-1, Dn 50, kvs=54 m3/h
- licznik ciepła WSD 4 Qn=3m3/h, kvs=12 m3/h
- 2xzawór kulowy spawany Dn50, kvs=103 m3/h
- 2xkolano gładkie 90° R=2xDn, Dn50, Lz=2x0,7m
298 daPa
8 daPa
4 daPa
15 daPa
∆pm = 325 daPa
Razem straty ciśnienia :
∆p4 = ∆pL + ∆pm = 15 + 325 = 340 daPa
Razem straty ciśnienia w okresie zimowym :
Całkowite:
∆pSZ = ∆p1 + ∆p2 + ∆p3 + ∆p4 =80 + 2366 + 1330 + 340 = 4116 daPa
∆pSZ = 41,16 kPa
Między czujkami RRCP:
∆pSZR = 40,51 kPa
3. Obliczenia hydrauliczne - okres letni
.1.
Odcinek 1 (A – B)
GSL = GSCWU(I+II) = 0,40 kg/s = 1,45 t/h = 1,46 m3/h
średnica Dn 50,
v = 0,2 m/s
R = 1,56 daPa/m
L = 5,0 m
Straty liniowe :
∆pL = 1,56 x 5…

średnica Dn 50,
v = 0,2 m/s
R = 1,56 daPa/m ; L = 5,0 m
Straty liniowe :
∆pL = 1,56 x 5 = 8 daPa
Straty miejscowe:
FS-1, Dn 50, kvs=54 m3/h
- licznik ciepła kvs = 12 m3/h
- 2xzawór kulowy spawany Dn50, kvs=103 m3/h
- 2xkolano gładkie 90° R=2xDn, Dn50, Lz=2x0,7m
- filtr
⇒ 7 daPa
⇒ 148 daPa

4 daPa

2 daPa
∆pm = 161 daPa
Razem straty ciśnienia:
∆p4 = ∆pL + ∆pm = 8 + 161 = 169 daPa
Razem straty ciśnienia…
… - ∆pdł) 0,5 = 2,07/(0,202-0,2)0,5 =46,3 m3/h
Przyjęto zawór Danfoss typu AFPQ kvs = 50 m3/h, przyłącza kołnierzowe Dn 65, PN 25, tmax = 150°C, zakres nastaw różnicy ciśnień 0,21,2 bar, nastawa (regulowana różnica ciśnień) 0,46 bar.
6.0. Suma strat ciśnienia w węźle cieplnym :
6.1. Zima (sezon grzewczy)
- strata ciśnienia na RRCP
∆pRRCP = 0,2 + (2,07/ 50)2 = 0,202 bar = 20,2 kPa
- całkowita strata…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz