Notacja binarna - bit i bajt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notacja binarna - bit i bajt - strona 1 Notacja binarna - bit i bajt - strona 2 Notacja binarna - bit i bajt - strona 3

Fragment notatki:


1.4. Notacja binarna. Bit i bajt Obecnie podstawą dla zapisu liczb na całym świecie jest pozycyjny system dziesiątkowy (=decymalny). Dziesiątkowy - dlatego że opiera się na dziesięciu cyfrach (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Pozycyjny - dlatego, że kolejne pozycje liczby, licząc od prawej, oznaczają kolejne potęgi liczby 10. Na przykład zapis „1084” należy interpretować jako:1 108410 = 1×103 + 0 ×102 + 8×101 + 4×100 = 1×1000 + 0×100 + 8×10 + 4×1 (przypomnijmy tylko, że w zapisie komputerowym działanie to ma postać: 1984 = 1*10^3 + 0*10^2 + 8*10^1 + 4*10^0). Łatwo zauważyć sposób obliczenia tego, ile można zapisać liczb mając m cyfr i wykorzystując n znaków. Wzór ogólny: mn. W systemie dziesiętnym wykorzystując trzy znaki (tzn. liczba składa się z nie więcej niż trzech cyfr) można zapisać 103 = 1000 liczb. W przypadku komputerów, które są urządzeniami elektrycznymi i zapisują wszystkie dane w formie liczbowej, wykorzystanie 10 cyfr byłoby trudne. Znacznie łatwiej w urządzeniach elektronicznych oprzeć się na zapisie tylko dwóch cyfr: 0 (prąd nie płynie) i 1 (prąd płynie). Dlatego podstawą zapisu w pamięci komputera jest pozycyjny system dwójkowy (=binarny). Dla przykładu 1 Dolny indeks przy liczbie oznacza, w jakim systemie została zapisana, np. 198410 oznacza zapis w systemie dwójkowym. 110100102 = 1×27 + 1×26 + 0×25 + 1×24 + 0×23 + 0×22 + 1×21 + 1×20 = 1×128 + 1×64 + 0×32 + 1×16 + 0×8 + 0×4 + 1×2 + 1×1 = 21010. Cyfrę w systemie dwójkowym (binarnym) nazywa się bitem (ang. bit) i może ona przyjmować tylko dwie wartości: 0 lub 1. W konstrukcji pamięci komputerowej oparto się na zapisie 8-cyfrowym. Oznacza to, że w jednej komórce pamięci można zapisać ciąg ośmiu zer lub jedynek. Taka 8- cyfrowa liczba w systemie dwójkowym (czyli liczba 8-bitowa) nazywa się bajtem (ang. byte). Możemy też policzyć, że w jednym bajcie daje się zapisać 28 = 256 liczb, od 000000002 (=010) do 111111112 (=25510). Liczby od 0 do 255 oraz ich wielokrotności są więc najczęściej używanymi liczbami w informatyce. Jednak przy programowaniu zapis dwójkowy „zużywa” dużo cyfr (8 cyfr by zapisać liczbę 255). System dziesiętny także nie jest zbyt wygodny, bo trzema cyframi, którymi normalnie można zapisać 1000 cyfr, zapisujemy jedynie 256 liczb, czyli nieco ponad 25% możliwych kombinacji. Dlatego najczęściej używanym w programowaniu systemem jest system szesnastkowy (heksadecymalny). W systemie dwójkowym mieliśmy 2 cyfry (0, 1), w dziesiątkowym dziesięć (0, 1, 2, 3, 4,

(…)

…, PaintShop Pro, Corel Photopaint i inne.  grafika wektorowa - jest to zapisywanie grafiki w postaci figur matematycznych. Komputer nie zapamiętuje każdego punktu obrazu, tylko kształty (prostokąty, koła, elipsy, łamane, krzywe itd.). Ta forma zapisu pozwala przeskalowywać grafikę bez utraty jakości. Grafika wektorowa nie nadaje się jednak do zapisywania zdjęć i bardzo skomplikowanych zeskanowanych obrazów. Najważniejsze programy do obróbki grafiki wektorowej: Corel Draw, Adobe Ilustrator. Formaty grafiki bitmapowej:  TIFF - bezstratny format zapisu plików, wykorzystywany głównie tam, gdzie potrzebne są materiały bardzo wysokiej jakości. Pliki w formacie .tif są bardzo duże w porównaniu z innymi formatami.  JPEG (Joint Photographic Experts Group) - format opracowany z myślą o kompresji zdjęć. Bardzo popularny, pozwala znacząco zmniejszyć objętość pliku, jest to jednak kompresja stratna.  GIF (Graphic Image Format) - format związany od początku z internetem, służy do zapisu prostych grafik typu schematy bądź ikonki. Obsługuje do 256 kolorów (dlatego nie nadaje się do zapisu zdjęć), przezroczystość oraz proste animacje (z tego powodu banery reklamowe występują nieraz w formacie GIF). Ze względu na roszczenia…
… animacji. Standardem służącym do przenoszenia grafiki wektorowej jest najczęściej Postscript w różnych odmianach (np. EPS - encapsulated postscript). Najważniejsze formaty zapisu dźwięku:  WAV - dźwięk w postaci nieskompresowanej. Dane wav zapisuje się na lokalnym komputerze lub na płycie CD Audio. Rzadko przesyła się je siecią komputerową ze względu na gigantyczną objętość plików.  MP3…
… z rozpoznaniem jednego z ww. standardów. Z polskich znaków diakrytycznych usuwa się wszystkie ogonki i kreseczki. Np. zamiast Zażółć gęślą jaźń wpisuje się Zazolc gesla jazn. Drukarki ■ Atramentowe - nadają się do domu i małych biur, dają możliwość druku w kolorze dość dobrej jakości, drukarki są dość tanie, jednak koszt wydruków jest dość wysoki, szczególnie w przypadku najtańszych modeli. ■ Laserowe…
… - Pozyskiwanie danych z serwera danych. Klient może zażądać aby informacje opisujące sesje zostały przesłane z użyciem RTSP DESCRIBE, protokołu HTTP lub w inny sposób. Jeżeli prezentacja ma formę transmisji rozgałęzionej (ang. multicast), informacje opisujące sesje zawierają adresy typu rozgałęzionego i porty dedykowane dla danych o charakterze ciągłym. Jeżeli informacje przesyłane są jedynie do pojedynczego odbiorcy (ang. unicast), odbiorca określa miejsce odbioru danych z uwagi na ich bezpieczeństwo. „Zaproszenie” serwera danych do sesji. Serwer mediów może zostać „zaproszony” do udziału w trwającej konferencji w celu odtworzenia danych dla potrzeb użytkowników. Ten sposób pracy jest szczególnie użyteczny dla aplikacji uczących (nauka via Internet). …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz