NIK w świetle rozwiązań ustawowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NIK w świetle rozwiązań ustawowych - strona 1 NIK w świetle rozwiązań ustawowych - strona 2

Fragment notatki:

NIK w świetle rozwiązań ustawowych 17.2.1 Zakres kontroli Właściwość Kontrolna NIK Ustawa o NIK z 8 października 1980 była najstarszym aktem normatywnym w sferze systemu organów państwowych zachowujących moc prawną w dobie transformacji. Jednak jej anachronizm wymusił wprowadzenie nowych rozwiązań. Nowa ustawa z 23 grudnia 1994 (wejście w życie 17 sierpnia 1995) sprecyzowała zakres działania Izby, określa podmioty podległe oraz przedmiot czynności kontrolnej. Czynność kontrolna w zależności od jednostki kontrolowanej może mieć charakter
Obligatoryjny
Organy administracji rządowej
NBP
Państwowe osoby prawne
przedsiębiorstwa państwowe
inne niż NBP banki państwowe
jednostki budżetowe
Inne państwowe jednostki organizacyjne
sądy i jednostki prokuratury (w ramach działalności finansowej i organizacyjnej)
jednostki wojskowe i komendy policji
Fakultatywny (możliwość ingerencji kontrolnej)
Organy samorządu terytorialnego i komunalne jednostki organizacyjne
Podmioty nie-państwowe lub prywatne wykonujące:
zadania powierzone lub zlecone przez państwo
zamówienia publiczne na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego
organizują lub wykonują prace interwencyjne albo roboty publiczne
działają z udziałem mienia państwowego lub komunalnego albo rozporządzają takim mieniem
korzystają z indywidualnie przydzielonej pomocy lub gwarancji albo z poręczeń państwa lub samorządu terytorialnego
wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa
Wyłączenie spod właściwości NIK Wyłączono organy władzy ustawodawczej. Kontrola dotyczy zarządzania i administrowania, a nie ustawodawstwa. Może jednak kontrolować budżet, gosp. majątkową i finansową:
kancelarii Sejmu i Senatu
kancelarii prezydenta
RPO
KRRiTV
Trybunału Konstytucyjnego
Krajowego Biura Wyborczego
Sądu Najwyższego
NSA
Krajowej Inspekcji Pracy
Poza kontrolą NIK znajduje się Krajowa Rada Sądownictwa i Trybunał Stanu. Wykonanie budżetu NIK kontroluje Sejm.
Zakres przedmiotowy kontroli Przedmiotem kontroli szczególnie wykonywanie budżetu państwa oraz realizowanie ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej, organizacyjno-administracyjnej. Przedmiotem kontroli stan faktyczny w zakresie realizowanej działalności jednostki kontrolowanej. Wzorce kontroli Kontrola: porównywanie stanu rzeczywistego i określanie zgodności z wzorcem, np. legalności, gospodarności, celowości, rzetelności. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz