Niestabilność baroklinowa, cyklogeneza, teoria rozwoju niżu ekstratropikalnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niestabilność baroklinowa, cyklogeneza, teoria rozwoju niżu ekstratropikalnego - strona 1 Niestabilność baroklinowa, cyklogeneza, teoria rozwoju niżu ekstratropikalnego - strona 2

Fragment notatki:

Niestabilność baroklinowa, cyklogeneza, teoria rozwoju  niżu ekstratropikalnego      Proces cyklogenezy rozpoczyna się od zaburzenia na stacjonarnym froncie  polarnym. Jednak, aby z takiego zaburzenia rozwinął się dojrzały niż, w środkowej i  górnej troposferze muszą panować korzystne dla jego rozwoju  warunki. W początkowej fazie cyklogenezy istnieje front stacjonarny, oddzielający  dwie masy powietrza znacznie różniące się temperaturą. Atmosfera jest barotropowa,  czyli izobary i izotermy są do siebie równoległe. Ponieważ wiatr w  swobodnej atmosferze wieje równolegle do izobar, w barotropowej atmosferze wieje  również do izoterm i nie występuje adwekcja chłodu ani ciepła. Pojawienie się  zaburzenia – fali krótkiej – powoduje utworzenie baroklinowości. Linie prądu  przecinają izotermy, co oznacza, że pojawia się adwekcja chłodu w zachodniej części  fali i adwekcja ciepła w jej wschodniej części. W obszarze adwekcji chłodu, w  zimnym powietrzu za frontem chłodnym rozpoczyna się osiadanie. Adwekcja ciepła  we wschodniej części zapoczątkowuje wstępny ruch powietrza. Tam gdzie powietrze  osiada, ciśnienie atmosferyczne przy powierzchni ziemi rośnie i tworzy dolny  wyż baryczny. W obszarze wznoszenia się powietrza powstaje dolny niż baryczny.  W baroklinowej atmosferze generowane są procesy osiadania chłodnego powietrza  na skutek adwekcji chłodu i wznoszenia się ciepłego powietrza w rejonie adwekcji  ciepła. Równowaga w atmosferze staje się chwiejna. Zjawisko to nazywa się  niestabilnością baroklinową. Jej istnienie jest nieodzownym czynnikiem  powstawania i intensyfikacji cyklonów w umiarkowanych szerokościach  geograficznych.    Cyklony ekstratropikalne  W pobliżu frontu polarnego występuje znaczne nagromadzenie energii potencjalnej.  Jednakże natura wytworzyła mechanizm prowadzący do uwolnienia tej energii. Nosi  on nazwę cyklonu lub niżu powstałego na fali frontowej. Ponieważ zjawisko to  zachodzi w obszarach leżących poza obszarami zwrotnikowymi, nazwano je  cyklonem ekstratropikalnymi. Cyklony ekstratropikalne mogą się niekiedy rozwijać i  przy braku frontu. Jednakże cyklon rozwijający się na froncie jest związany z  podobnym fali zaburzeniem frontu.    Niż powstały na fali frontowej  Teoria cyklonów frontu polarnego zakłada, że cyklony ekstratropikalne mogą  rozwijać się na froncie polarnym. Potem odkryto, że mogą się również tworzyć inne  fronty, z których każdy ma możliwość tworzenia cyklonów. Cyklony te tworzą się  na, podobnym do fali, wygięciu się frontu. Niektóre z tych fal zmieniają się bardzo  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz