Negocjacje - aukcja i przetarg

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negocjacje - aukcja i przetarg - strona 1 Negocjacje - aukcja i przetarg - strona 2

Fragment notatki:

NEGOCJACJE Podpisanie umowy w drodze negocjacji następuje w dwu etapach:
pertraktacji (rokowań, negocjacji),
sformułowanie treści umowy i podpisanie jej.
Pojęcie negocjacji odnosi się do wzajemnego oddziaływania stron na siebie, skierowanego do zawarcia umowy. W pierwszym etapie strony prowadzą wstępne rozmowy lub wymieniają się korespondencją; zabiegi te w efekcie mają doprowadzić do porozumienia, czyli umowy.
Oświadczenia woli składane przez uczestników negocjacji nie są oświadczeniami konstytuującymi umowę, ustępstwa na rzecz drugiej strony uczynione nie mają mocy obowiązującej przed dojściem do skutku całej umowy.
Zawarcie umowy w drodze negocjacji następuje w chwili, gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień, które były przedmiotem negocjacji.
NIELOJALNE ZACHOWANIE SIĘ STRON W TOKU NEGOCJACJI
Strony powinny prowadzić lub inicjować negocjacje w sposób zgodny a dobrymi obyczajami, a w szczególności z zamiarem zawarcia umowy , a nie tylko dla pozoru, w rzeczywistości dla osiągnięcia jakichś innych celów.
Naruszenie tych powinności opatrzone jest sankcją odszkodowawczą w granicach negatywnego interesu umownego.
Jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje drugiej stronie z zastrzeżeniem poufności, w razie wykorzystywania tych informacji dla własnych celów jak i ujawnienia ich, strona poszkodowana może żądać naprawienia szkody albo wydania przez nią uzyskanych korzyści.
AUKCJA I PRZETARG Aukcja jest postępowaniem rozpoczynającym się od wezwania osób zainteresowanych zawarciem danej umowy do stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie w celu składania jak najkorzystniejszych propozycji z punktu widzenia organizatora aukcji. Następnie wzywa on do składania coraz korzystniejszych ofert . Umowa zostaje zawarta z tym uczestnikiem, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki umowy.
Przetarg jest postępowaniem rozpoczynającym się od wezwania osób zainteresowanych zawarciem danej umowy do stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie w celu składania jak najkorzystniejszych propozycji z punktu widzenia organizatora przetargu. Umowa zostaje zawarta z tym uczestnikiem, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki umowy.
Postanowienia ogłoszenia albo warunki aukcji lub przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy organizator zastrzegł taką możliwość w warunkach lub postanowieniach. Organizator może zastrzec w ogłoszeniu, że przystąpienie do przetargu/ aukcji uzależnione jest od wpłacenia na rzecz organizatora określonej sumy lub ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty - wadium .
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz