Narzędzia analizy ekonomicznej - Dane ekonomiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narzędzia analizy ekonomicznej - Dane ekonomiczne - strona 1 Narzędzia analizy ekonomicznej - Dane ekonomiczne - strona 2

Fragment notatki:

NARZĘDZIA ANALIZY EKONOMICZNEJ
MODEL - stosowane uproszczenie rzeczywistości
MODELE- teorie ekon. zawierają szereg założeń upraszczających dot.sposobu zachowania się ludzi.
Model stanowi w pewnym sensie ramy pozwalające zorganizować sposób myślenia o danym zagadnieniu
Pomiędzy modelem a zestawem danych(faktów) istnieje dwojaki związek:
1)DANE umożliwiają ilościowe ujęcie analizowanych zależności przy wykorzystaniu informacji uznanych za najdzardziej istotne; model budujemy zawsze na najistotniejszych danych:
2)DANE umożliwiają weryfikację modeli
Ekonomiści powinni sprawdzać zgodność swioch teorii z odpowiednimi faktami!!!!
Istotne jest to iż brak logicznego związku między badanymi zmiennymi niewyklucza możliwości znalezienia ścisłego związku- taką zależność należy traktować jako przypadkową!!
Sposób powiązania modelu z faktami nie jest obojętny dla jakości badań ekonom. dane bowiem mogą sygnalizować istnienie logicznej zależności, którą przeoczyliśmy we wcześniejszych etapach analizy stąd istotne jest aby wykorzystywane teorie zostały zweryfikowane na podst.faktów.
PODSTAWOWE NARZĘDZIA ANALIZY EKONOMICZNEJ
1)DANE EKONOM.
2)SPOSOBY WYKORZYSTANIA TEORET.ZALEŻNOŚCI MODELI EKONOM.
3)WYKORZYSTANIE DANYCH DO EMPIRYCZNEJ WERYFIKACJI MODELI
DANE EKONOMICZNE źródła ich pochodzenia a także możliwości właściwego ich wykorzystania w analizie ekonom.pozwalaja na wyróżnienie:
1)SZEREGÓW CZASOWYCH DANYCH
2)DANYCHPRZEKROJOWYCH
SZEREG CZASOWY DANYCH zawiera kolejne wartości przyjmowane przez zmienną w różnych momentach czasowych; pokazuje jak zmienia się dana zmienna w czasie; te dane dotyczące zmiany wielkości w czasie można prezentować za pomocą tablic lub wykresów(rysunków). Istotne jest ostrożne podchodzenie do interpretacji rys. ponieważ niewielkie zmiany w sposobie prezentacji mogą wpłynąć na kształtowanie się wykresu
Krótkookresowe wskazania można wygładzać wartościami średnimi dla okresu
Zakres wykorzystania jednak średnich poziomów analizowanych wielkości zależy od rodzaju rozpatrywanego problemu
DANE PRZEKROJOWE pokazują jakie wartości przyjmuje analizowana zmienna u poszczególnych osób lub grup w danym momencie(kształtowanie sie bezrobocia,dane przekrojowe dla różnych krajów)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz