Narodowe fundusze inwestycyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodowe fundusze inwestycyjne - wykład - strona 1 Narodowe fundusze inwestycyjne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

NARODOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE Przez instytucję NFI doszło do powszechnej prywatyzacji. 1. W 1993 r. uchwalono ustawę o NFI. 2. Wytypowano grupę ok. 500 przedsiębiorstw państwowych, które miały zostać przekształcone w sp. prawa handlowego albo sp. z o.o. lub też w sp. akcyjną. Typowano przedsiębiorstwa , które były w miarę w dobrej kondycji ekonomicznej. 3. Przekształcenie - zdecydowano się wyłącznie na formę sp. akcyjnej , powstało ok. 500 spółek akcyjnych - jednoosobowych spółek skarbu państwa 4. Utworzono 15 spółek akcyjnych , z których każda nosiła nazwę Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Były to także spółki z udziałem Skarbu Państwa. 5. Emisja Świadectw Udziałowych - osoby pełnoletnie nabyły prawo do otrzymania świadectw udziałowych. Same świadectwa były papierami wartościowymi, które mogły podlegać obrotowi. Zaś same prawo nabycia było wyłączone z obrotu. 6. Wniesienie przez 500 spółek akcyjnych majątku do 15 NFI A) wniesieniu do spółek podlegało 60% majątku , 40% pozostało w spółkach B) Z 60% mniejsza część podlegała rozdysponowaniu między pozostałe 14 fundusze , większa część wniesiona była do 1 wybranego funduszu inwestycyjnego 7. Zamiana świadectw udziałowych w NFI. Prywatyzacja powszechna - polega na przyznaniu praw do majątku wszystkim pełnoletnim osobom. NFI - jako sp. akcyjna wykazuje się odmiennością od sp. określonej przepisami KH, czyli spółek typowych : 1. Powołanie rad nadzorczych NFI - w drodze konkursu kandydatów , byli wyłaniani przez Sejm, Min. Przekształceń własnościowych a nie przez akcjonariuszy 2. Zarząd NFI - nie wykonuje w pełni swoich uprawnień , przyjęto bowiem rozwiązanie jak w przypadku umów menedżerskich. Rada Nadzorcza NFI - jest uprawniona do zawarcia umowy z zarządzającym. Oprócz zarządu istnieją firmy zarządzające NFI. 3. NFI podlega szczególnemu nadzorowi jako SA ze strony Min. Skarbu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz