Modulacje analogowe i impulsowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Modulacje analogowe i impulsowe - strona 1 Modulacje analogowe i impulsowe - strona 2 Modulacje analogowe i impulsowe - strona 3

Fragment notatki:


Podstawy Telekomunikacji   Modulacje, Kodowanie, Kompresja  Temat I: Modulacje analogowe i impulsowe    Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dotyczącymi tego tematu. Dodatkowe informacje  znajdziesz na stronach internetowych podanych w „Literaturze”.    Modulacje Analogowe    I.  Modulacja AM  Modulacja AM (Amplitude Modulation) jest jedną z trzech podstawowych rodzajów modulacji  analogowych, polegająca na kodowaniu sygnału informacyjnego w postaci chwilowych zmian  amplitudy sygnału nośnego (inaczej nazywanego falą nośną).  Struktura modulacji i detekcji analogowych (AM, FM i PM) jest przedstawiona na rys. 1.  Rys. 1  Struktura modulacji i detekcji analogowych.  W modulacji AM wartości sygnału modulującego zmieniają jedynie amplitudę sygnału  zmodulowanego.    Na stronie http://bartosz.polaczyk.com/AM/  zademonstrowano sygnał zmodulowany w zależności  od kilku parametrów (możesz je edytować otwierając zieloną zakładkę pod wykresem) :     a : amplituda sygnału modulującego (użytecznego) który chcemy przesłać. Zauważ, że zbyt  duże wartości powodują niepoprawne odebranie sygnału w odbiorniku (linia czerwona  jest różna od linii niebieskiej).    k: stała modulatora (ustaw stałą wartość 1)    m=k*a: współczynnik modulacji (do pominięcia podczas tego laboratorium)     A 0 : amplituda sygnału zmodulowanego. Większa wpływa na moc nadawania.     f m : częstotliwość sygnału użytecznego (modulującego).     f 0 : częstotliwość sygnału nośnego (modulowanego). Jest to przysłowiowa częstotliwość  nadawania (np. Polskie Radio Program I nadaje na częstotliwości 225 kHz, co oznacza   f0 =225kHz)  Podstawy Telekomunikacji   Modulacje, Kodowanie, Kompresja  Klikając dwukrotnie na „Wybór sygnału” możesz wybrać inny sygnał niż sinusoidalny lub  narysować własny (Dowolny-Zmień).    Inne demo modulacji AM jest dostępne na stronie  http://www.academy.rpi.edu/projects/ccli/module_launch.php?ModulesID=3  - „Interactive playspace”.  Wybierz najpierw rodzaj sygnału (Select Message) i zmieniaj częstotliwość użyteczną (Message  frequency) i/lub częstotliwość fali nośnej (Carrier Frequency).    II.  Modulacja FM  W modulacji FM (Frequency Modulation) chwilowa częstotliwość fali nośnej jest zależna od sygnału  użytecznego.   Na stronie http://bartosz.polaczyk.com/FM/ zademonstrowano sygnał zmodulowany FM w zależności  od parametrów identycznych jak dla AM.    III.  Modulacja PM  Modulacja PM (Phase Modulation) jest zbliżona do modulacji FM. Sygnał użyteczny wpływa na  chwilową fazę fali nośnej (w odróżnieniu od FM, gdzie wpływa na chwilową częstotliwość fali nośnej).  W praktyce modulację PM można sprowadzić do modulacji FM, gdzie sygnałem użytecznym jest 

(…)

… samą amplitudę oraz szerokość) następuje proporcjonalnie
do wartości chwilowej sygnału analogowego przez przesunięcie impulsu próbkującego w stosunku do
pozycji spoczynkowej. Przykład przedstawiono na rys. 5.
Rys. 5 Modulacja PPM.
Demonstracja:
Demonstrację 3 rodzajów modulacji impulsowych można zobaczyć na stronie:
http://www.academy.rpi.edu/projects/ccli/module_launch.php?ModulesID=9. Zwróć uwagę na kolejne
kroki w modulacji tj.:
1. Próbkowanie sygnału analogowego (parametr Sample Frequency),
2. Zakodowanie spróbkowanego sygnału w postaci impulsów (w zależności od rodzaju
modulacji).
Literatura:
1. AM: http://pl.wikipedia.org/wiki/Modulacja_amplitudy,
http://www.softwareforeducation.com/electronics/notes/A2/Radio/am.php,
http://www.williamson-labs.com/480_am.htm#top
2. FM: http://pl.wikipedia.org…
…://www.academy.rpi.edu/projects/ccli/module_launch.php?ModulesID=2. Na stronie wybierz
najpierw rodzaj sygnału (Select Message) i zmieniaj częstotliwość użyteczną (Message frequency) lub
częstotliwość fali nośnej (Carrier Frequency).
 
Podstawy Telekomunikacji
 Modulacje, Kodowanie, Kompresja
Modulacje Impulsowe
IV.
Modulacja PAM
PAM (Pulse-amplitude modulation, Modulacja amplitudy impulsów) jest techniką kluczowania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz